Cost of Living Support Icon

Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor 

 

Amserlen Cyfarfodydd ar gyfer Rhagfyr 2024. Bydd pob cyfarfod yn cychwyn am 6.00 p.m. a bydd yn cael ei gynnal bron oni nodir yn wahanol

 

Y Cyngor

2 Rhag 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi

(4.00 p.m.)

 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

10 Rhag 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

5 Rhag;

19 Rhag 

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 

11 Rhag 

Is-bwyllgor Trwyddedu 

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

10 Rhag 

Cynllunio (4.00 p.m.)

12 Rhag 

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

3 Rhag 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)

4 Rhag 

Penodiad Uwch Reoli

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant) 

9 Rhag 

Safonau (10.00 a.m.)

 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Llywodraethu ac Archwilio

16 Rhag 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir (10.00 a.m.)

18 Rhag