Cost of Living Support Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o Gyfarfod    FFORWM MYNEDIAD LLEOL BRO MORGANNWG

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                     DYDD IAU, 2 RHAGFYR, 2021 AM 5.00 P.M.

 

Lleoliad                         CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion.  

[Gweld Cofnod]

 

3.         Adroddiad Blynyddol Cyfansawdd y Fforwm Mynediad Lleol 2019/20 a 2020/21

[Gweld Cofnod]

 

4.         Adroddiadau Cynnal a Chadw (Diweddariad Llafar).

[Gweld Cofnod]

 

5.         Diweddariadau ar Orchmynion Cyfreithiol ac Addasu ar sail Tystiolaeth.

[Gweld Cofnod]

 

6.         Galluogi Adnoddau Naturiol a Lles yng Nghymru (ENRaW) - Llwybrau Gwyrdd.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Grant Gwella Mynediad.

[Gweld Cofnod]

 

8.         Grant Mynediad Arfordirol.

[Gweld Cofnod]

 

9.         Cyngor Diwygio Mynediad NRW – Diweddariad Briffio.

[Gweld Cofnod]

 

10.       Dylunio Cynllun Ffermio Cynaliadwy [Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

 

 

G.J. Davies

Fforwm Mynediad Lleol

 

25 Tachwedd, 2021

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

I Aelodau’r Fforwm

1.         Cynghorydd E. Williams (Cadeirydd)

2.         Mr. F. Coleman

3.         Mrs. S. Davies

4.         Mrs. R. Exley

5.         Mr. I. Fraser

6.         Mr. S. Gaffney

7.         Mr. J. Herbert

8.         Mrs. K. Lucas

9.         Mr. H.S. McMillan

10.       Mr. G. Thomas

ynghyd â dwy swydd wag

 

 

Swyddogion

Mr. G. Davies, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd a Craffu, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. P. Chappell, Rheolwr Gweithredol, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. G.W. Teague, Hawliau Tramwy Cyhoeddus, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. S. Pickering, Arweinydd Tîm, Gwasanaethau Cefn Gwlad, Cyngor Bro Morgannwg

Mrs. S. Thomas, Hawliau Tramwy Cyhoeddus, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. R. Taylor, Cangen Hamdden Tirwedd ac Awyr Agored, Adran Tir, Natur a Choedwigaeth, Llywodraeth Cynulliad Cymru

Ms. M. Miyata-Lee, Adnoddau Naturiol Cymru, Cartref Court, Brecon Road, Y Fenni, CP7 7AX

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r  Fforwm a Swyddogion i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709249.