Cost of Living Support Icon

 

Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor

 

Amserlen Cyfarfodydd mis Ionawr 2025 – bydd pob cyfarfod yn dechrau am 6.00 p.m. oni nodir fel arall:

  

Y Cyngor

 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi (4.00 p.m.)

 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

21 Ion 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

9 Ion;

23 Ion 

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

15 Ion 

Is-bwyllgor Trwyddedu 

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

14 Ion 

Cynllunio (4.00 p.m.)

16 Ion 

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

7 Ion 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus (10.00 a.m.) 

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 

8 Ion 

Penodiad Uwch Reoli 

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant) (2.00 p.m.)

6 ion 

Safonau (10.00 a.m.)

30 Ion 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Llywodraethu ac Archwilio (4.00 p.m.)

 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

28 Ion

30 Ion 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

27 Ion 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru (4.00 p.m.)

20 Ion 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 

(10.00 a.m.)