Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  FFORWM MYNEDIAD LLEOL BRO MORGANNWG

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MAWRTH, 25 MEDI, 2018 AM 5.30 P.M.

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR RHIF 2, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

1.         Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Rhaglen Gwella Mynediad i’r Arfordir: Cefndir a Diweddariad.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Adroddiadau Cynnal a Chadw.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Diweddariadau ar Orchmynion Cyfreithiol ac Addasu ar sail Tystiolaeth.

[Gweld Cofnod]

 

6.         Ffurflenni Arolwg Gwybodaeth Perfformiad 2017/18: Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Gwobrwyo Cynllun Gwella Hawliau Tramwy.

[Gweld Cofnod]

 

8.         Briffio Aelodau: Newid y Rhwydwaith.

[Gweld Cofnod]

 

 

 

J. Rees

Fforwm Mynediad Lleol

 

 

18 Medi, 2018

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

I Aelodau’r Fforwm

1.         Y Cynghorydd E. Williams (Cadeirydd)

2.         Mr. R. Traherne (Is-gadeirydd)

3.         Mr. F. Coleman

4.         Ms. A. Haden 

5.         Mr. J.J. Herbert

6.         Ms. C. Lucas

7.         Mr. H.S. McMillan

8.         Ms. E. Nash

9.         Mr. R. Pittard

10.       Mr. R. Simpson

11.       Mr. G. Thomas

 

 

SWYDDOGION

 

Mr. J. Rees, Rheolwr Gweithredol, Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. B. Guy, Rheolwr Gweithredol, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. G.W. Teague, Hawliau Tramwy Cyhoeddus, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. S. Pickering, Arweinydd Tîm, Gwasanaethau Cefn Gwlad, Cyngor Bro Morgannwg

Mrs. S. Thomas, Hawliau Tramwy Cyhoeddus, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. R. Taylor, Cangen Tirwedd a Hamdden Awyr Agored, Is-adran Tîr, Natur a Choedwigaeth, Llywodraeth Cymru

Ms. M. Miyata-Lee, Swyddog Partneriaethau ,Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0TP