Cost of Living Support Icon

Twyll Budd-daliadau

Mae £1 biliwn yn cael ei golli yn y Deyrnas Unedig bob blwyddyn o ganlyniad i dwyll budd-daliadau tai. 

 

Peidiwch â gadael i dwyllwyr elwa. Gallwch chi hysbysu’r awdurdodau o achosion o dwyll budd-daliadau mewn sawl ffordd:

 

Dros y Ffôn

Llinell Gymorth Twyll Budd-daliadau:

  • 0800 678 3722
  • 0800 854 440
    (Saesneg)
  • 0800 328 0512
    (Testun)

Ar-lein

Ewch i wefan GOV.UK:

 

Report Benefit Fraud online

Drwy'r Post

  • NBFH, PO Box 224, Preston, PR1 1GP