Cost of Living Support Icon

Ysgolion Chwarae-Gyfeillgar

Rydym yn chwilio am ysgolion sy’n frwd dros chwarae ac sydd wedi ymrwymo i gynyddu cyfleoedd chwarae i blant a phobl ifanc, yn ogystal â'r gymuned ehangach.

 

Beth mae'n ei olygu i fod yn Ysgolion Chwarae-Gyfeillgar?

 • Cynnwys Chwarae ym mholisi’r Ysgol

 • Cynyddu Hyfforddiant Chwarae i Staff yr Ysgol

 • Gwella Mynediad i’r Gymuned i Chwarae ar Diroedd yr Ysgol 

 • Cyflwyno Hyrwyddwyr Chwarae yn Eich Ysgol

 • Gweithdai Chwarae i Rieni/Gofalwyr

  ist

 

Cynnwys polisïau chwarae yn yr ysgolPlay Friendly Schools Policy

Mae Chwarae Cymru yn argymell bod ysgolion sy'n dymuno creu amgylchedd chwarae cyfoethog i blant yn mabwysiadu polisi chwarae. Mae polisi chwarae ysgol yn nodi'r gwerth y mae'r ysgol yn ei roi ar chwarae plant ac yn dangos bod yr ysgol yn ymrwymo i gefnogi cyfleoedd chwarae i blant. Mae Chwarae Cymru wedi llunio polisi chwarae ysgol enghreifftiol y gellir ei ddefnyddio yn ei gyfanrwydd neu ei addasu i gyd-fynd ag anghenion yr ysgol.

Cynyddu hyfforddiant chwarae i staff ysgol

Play Friendly Schools TrainingCodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd chwarae yn eich ysgol. Mae Tîm Chwarae'r Fro yn gweithio ochr yn ochr ag Addysg Oedolion Cymru i gyflwyno hyfforddiant gwaith chwarae achrededig. Gallwn gynnig y cyfleoedd hyfforddi canlynol i'ch tîm staff gan gynnwys athrawon, cynorthwywyr cymorth dysgu, gofalwyr adeilad, goruchwylwyr amser cinio, gwirfoddolwyr:

 • Cyflwyniad i Waith Chwarae (Lefel Un)
 • Gwobr Lefel 2 mewn Arferion Gwaith Chwarae (L2APP)
 • Gwobr mewn Pontio i Waith Chwarae (Lefel 3)
 • Rheoli Cynllun Chwarae yn ystod y Gwyliau (MAHPS Lefel 3)
 • Gwaith Chwarae; Egwyddorion ar Waith (P3-Diploma Gwaith Chwarae Lefel 3)

Gwella gallu cymunedau i chwarae ar diroedd ysgolionPlay Friendly Schools Grounds

Ledled Cymru, mae llawer o diroedd ysgol yn cynnig adnodd sylweddol ar gyfer chwarae plant. Mae tiroedd ysgol yn aml yn cynrychioli'r unig ardal o dir agored lle gall plant chwarae yn eu cymuned leol. Yn yr un modd, mae rhai ysgolion yn cynnig yr unig arwyneb gwastad yn lleol lle gall plant ddysgu sut i feicio a chwarae gyda'u sgwteri a'u byrddau sgrialu. Drwy ddod yn Ysgol sy’n Dda i Chwarae, byddwch yn ymrwymo i agor tiroedd eich ysgol, y tu allan i oriau ysgol, at ddibenion chwarae cymunedol.

 

Cyflwyno Hyrwyddwyr Chwarae mewn ysgolion

Play Friendly Schools Champions

Bydd Hyrwyddwyr Chwarae yn cefnogi chwarae ym mhob rhan o’ch ysgol, nhw fydd y prif gyswllt ar gyfer pob peth sy’n ymwneud â chwarae! Gall Hyrwyddwyr Chwarae fod yn oedolion ac yn blant yn eich ysgol sy’n frwd dros chwarae!

 

 

Gweithdai Chwarae i Rieni/GofalwyrPlay Friendly Schools Workshops CY

Mae rhieni a gofalwyr yn bwysig o ran cefnogi chwarae i blant – ni waeth pa mor hen ydynt. Gall hwyluso gweithdai chwarae helpu rhieni a gofalwyr i roi amser, lle a chefnogaeth i blant chwarae gartref ac yn eu cymuned leol. 

 

 

 

Play Friendly Schools CY

Dod yn Ysgol sy’n Dda i Chwarae

Mae'r holl wybodaeth ar y dudalen we hon i'w chael yn ein taflen Ysgolion Chwarae-Gyfeillgar y gallwch ei lawrlwytho yma:

 

Taflen Ysgolion Chwarae-Gyfeillgar

 

Am fwy o wybodaeth am ein menter Ysgolion Chwarae-Gyfeillgar cysylltwch â playfriendly@valeofglamorgan.gov.uk