Caeau 3G Canolfan Chwaraeon Colcot

Canolfan Chwaraeon Colcot, Colcot Road, Y Barri, CF62 8UJ

 

Cyfarwyddiadau i Ganolfan Chwaraeon Colcot

 

Chwe chae pêl-droed awyr agored â llif oleuadau yng Nghanolfan Chwaraeon Colcot, pob un ag arwyneb 3G synthetig sy'n gwisgo'n dda wedi'u gwneud o laswellt artiffisial a gynhelir gan haen waelod tenau o dywod, a mewnlenwad rwber.  

  • Pedwar cae pum bob ochr 
  • Dau gae saith bob ochr

Bydd y caeau ar gael i’r cyhoedd eu llogi, bydd modd i ysgolion a chlybiau chwaraeon eu defnyddio, ac mae hefyd cynlluniau i gynnal cynghreiriau pêl-droed gyda’r nos. 

 

 “Mae’n gyfleuster gwych.  Gallwch weld yr holl blant yn rhedeg o gwmpas yn cael hwyl ac mae cyfleusterau fel hyn yn hanfodol ar gyfer datblygu chwaraewyr ifanc ym Mro Morgannwg ac yng Nghymru”.  - Kit Symons “It’s a great facility. You can see all the children running around having fun and facilities like this are vital for young players’ development within the Vale of Glamorgan and within Wales." - Kit Symons

Colcot 3g

Legacy-Leisure-Logo

Archebu Cae

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu cae cysylltwch â Legacy Leisure trwy wefan Canolfan Chwaraeon Colcot. 

 

CCanolfan Chwaraeon Colcot