Argaeledd Cyfredol y Meysydd 

Argaeledd ac addasrwydd at chwarae ar feysydd pêl-droed Cyngor Bro Morgannwg

Sadwrn 16 - Sul 17 Hydref 2021

 

O bryd i’w gilydd yn ystod y tymor, neuyn ddibynnol ar y tywydd, ni fydd yn bosibl chwarae ar bob un o feysydd pêl-droed y cyngor. Ar y dudalen hon, fe wlewch chi statws cyfredol y safleoedd.

 

Mae cynrychiolwyr lleol y clwb yn arolygu amodau’r tir a’r addasrwydd at chwarae arno. Rydyn ni’n eich cynghori i gysylltu â chynrychiolwyr y clybiau i gadarnhau a oes gêm ar y meysydd isod:

  • Celtic Way, Y Rhws

  • Maes chwarae Corntwn 

  • Murchfield, Dinas Powys 

  • Maes chwarae Sain Tathan

  • Maes chwarae Saint-y-Brid 

  • Maes chwarae Windmill Lane, Llanilltud Fawr

 

Adran Cynnal Parciau a Meysydd 

Maes pêl-droedGêm: oes / nac oes

Bryn y Don, Dinas Powys

Oes

Cae Buttrills, Y Barri

Oes

Ceri Road, Y Rhws

Oes

Maes chwarae Cogan, Penarth 

Oes

Canolfan Chwaraeon Colcot, Y Barri 

Oes

Cae’r Bear, Y Bont-faen 

Oes

Cwrt y Vil, Penarth 

Oes

King George V, Llandochau

Oes

Parc Maslin, Y Barri 

Oes

Parc Pencoedtre, Y Barri

Oes

Station Road, Gwenfô

Oes

Maes chwarae Severn Avenue, Y Barri 

Dim gemau

Am wybodaeth bellach am feysydd y cyngor ewch i’n tudalen meysydd pêl-droed