Cost of Living Support Icon

Ffioedd a Chyfraddau Meysydd 

Ffioedd a Chyfraddau Meysydd yn y Fro

 

Pêl-droed a Rygbi

fees and charges

Oedolion

Llogi cae chwarae a chyfleusterau newid:

 £65 Fesul gêm

Llogi cae chwarae

 £49 Fesul gêm

Llogi cae chwarae a chyfleusterau newid (Diwrnod hyfforddi)

£95 y dydd

Gemau pêl-droed wedi’u trefnu trwy Gynghrair Bro Morgannwg 

£58 (Uchasfswm cost i'r clwb £54)

Ieuenctid (o dan 18) 

Llogi cae chwarae a chyfleusterau  newid

£38 Fesul gêm

Llogi Cae

£26 Fesul gêm

Llogi cae chwarae a chyfleusterau newid (Diwrnod Hyfforddi)

£95 Fesul diwrnod   

 Plant 

Llogi cae chwarae a chyfleusterau newid

£14  Fesul gêm

Llogi cae

£9 Fesul gêm

Llogi cae chwarae a chyfleusterau newid (Diwrnod Hyfforddi)

£95 Fesul diwrnod   

 Rhai Bach

Llogi Cae 

Dim cost am gae gwair

Cyfleusterau Newid (1 Tîm)

£14

Cyfleusterau Newid (hyd at 5 grŵp oedran bach)

£22 / Fesul bore

Llogi cae chwarae a chyfleusterau newid (Diwrnod Hyfforddi)

£95 / Fesul diwrnod  

 

Yn nol i’r dechrau

 

 

 

 Criced 

*Byddwch yn cael eich blaendal yn ôl am y goriad - £107.00 

 

Fees and charges

 Heb aelod staff 

 Llogi cae criced (Yn ystod yr wythnos)

£67 / Fesul gêm

 Llogi cae criced (Gyda’r nos yng nghanol yr wythnos)

£57 / Fesul gêm

Llogi cae criced (ar ddydd Sadwrn)

£73 / Fesul gêm

Llogi cae criced (ar ddydd Sul)

£100 / Fesul gêm

Criced Ieuenctid Fesul

£17 / Fesul am/pm

Ysgolion

£50 / Fesul am/pm

 Yn nol i’r dechrau 

   

 

 

 Parc Jenner

Jenner Park charges

 Parc Jenner

Cae Llawn – Pêl-droed

£90 (Excluding lights) / per Hour

Hanner cae – Pêl-droed

£55 (Excluding lights) / per Hour

Dyddiau Chwaraeon

£87 / Ysgol Ieuenctid

£128 / Ysgol Hŷn

Tracthletau

£106 Fesul Awr  (gan gynnwys llai o oleuadau pan fo angen)

Llogi Masnachol 

Wrth Negodi

Goleuadau Llaw 

£87 / Fesul Awr

Llai o Oleuadau

£21 / Fesul Awr

 Parc Jenner - Defnydwyr Presennol

Tîm Cyntaf Clwb Pêl-droed Barry Town – Cae llawn

 

Tîm Cyntaf Clwb Pêl-droed Barry Town – Hanner cae

 

Barry and Vale Harriers

Fesul Awr (gan gynnwys goleuadau cyfyngedig) £37

Clwb Beicio Intersensory

 Am ddim  

 

 

Yn nol i’r dechrau