Ffioedd a Chyfraddau Meysydd 

Ffioedd a Chyfraddau Meysydd yn y Fro

 

Pêl-droed a Rygbi

fees and charges

Oedolion

Llogi cae chwarae a chyfleusterau newid:

 £56.00 Fesul gêm

Llogi cae chwarae

 £42.30 Fesul gêm

Llogi cae chwarae a chyfleusterau newid (Diwrnod hyfforddi)

£82.50 y dydd

Gemau pêl-droed wedi’u trefnu trwy Gynghrair Bro Morgannwg 

£50.09 (Uchasfswm cost i'r clwb £45.84)

Ieuenctid (o dan 18) 

Llogi cae chwarae a chyfleusterau  newid

£32.70 Fesul gêm

Llogi Cae

£22.30 Fesul gêm

Llogi cae chwarae a chyfleusterau newid (Diwrnod Hyfforddi)

£82.50 Fesul diwrnod   

 Plant 

Llogi cae chwarae a chyfleusterau newid

£11.70  Fesul gêm

Llogi cae

£7.50 Fesul gêm

Llogi cae chwarae a chyfleusterau newid (Diwrnod Hyfforddi)

£82.50 Fesul diwrnod   

 Rhai Bach

Llogi Cae 

Dim cost am gae gwair

Cyfleusterau Newid (1 Tîm)

£11.70

Cyfleusterau Newid (hyd at 5 grŵp oedran bach)

£19.10 / Fesul bore

Llogi cae chwarae a chyfleusterau newid (Diwrnod Hyfforddi)

£82.50 / Fesul diwrnod  

 

Yn nol i’r dechrau

 

 

Pafiliwn newid y Wig

Wick Pavillion

Oedolion

 Ystafelloedd newid a chawodydd

£22.30 / Fesul gêm

 Plant

Ystafelloedd newid a chawodydd

£11.70 / Fesul gêm

 Arall

Cost ychwanegol am ddefnyddio'r  neuadd a’r gegin

£11.70 / Fesul gêm

Llogi cae chwarae a chyfleusterau newid (Diwrnod Hyfforddi) 

£82.50 / Fesul diwrnod

Archebion trwy'r dydd (Defnyddio'r pafiliwn drwy'r dydd) 

£60.30 / Fesul diwrnod

Cyfarfodydd cyffredional a llogi achlysurol (gan gynnwys digwyddiadau codi arian) 

Yr awr gyntaf £10.70 pob awr wedyn £8.50

Partïon plant a digwyddiadau cymdeithasol eraill i blant

£26.40

Pris consesiynol (llai na 4 awr) h.y. pensiynwyr, ieuenctid a dosbarthiadau addysgol  

£12.70

 

Yn nol i’r dechrau

 

 Lacrós

Fees and charges

Lacrós

Llogi cae chwarae a chyfleusterau newid

£60.30 / Fesul gêm

Ysgolion

£29.60 / Fesul gêm

Llogi cae chwarae a chyfleusterau newid (Diwrnod Hyfforddi)

£82.50 / Fesul diwrnod  

 

Yn nol i’r dechrau 

 

 Criced 

*Byddwch yn cael eich blaendal yn ôl am y goriad - £100.00 

 

Fees and charges

 Heb aelod staff 

 Llogi cae criced (Yn ystod yr wythnos)

£58.20 / Fesul gêm

 Llogi cae criced (Gyda’r nos yng nghanol yr wythnos)

£49.70 / Fesul gêm

Llogi cae criced (ar ddydd Sadwrn)

£63.50 / Fesul gêm

Llogi cae criced (ar ddydd Sul)

£86.70/ Fesul gêm

Criced Ieuenctid Fesul

£14.90 / Fesul am/pm

Ysgolion

£43.40 / Fesul am/pm

 Yn nol i’r dechrau 

   

 

 

 Parc Jenner

Jenner Park charges

 Parc Jenner

Cae Llawn – Pêl-droed

£74.00 (Excluding lights) / per Hour

Hanner cae – Pêl-droed

£45.50 (Excluding lights) / per Hour

Dyddiau Chwaraeon

£75.50 / Ysgol Ieuenctid

£110.80 / Ysgol Hŷn

Tracthletau

£86.70 Fesul Awr  (gan gynnwys llai o oleuadau pan fo angen)

Llogi Masnachol 

Wrth Negodi

Goleuadau Llaw 

£35.50 / Fesul Awr

Llai o Oleuadau

£8.50 / Fesul Awr

 Parc Jenner - Defnydwyr Presennol

Tîm Cyntaf Clwb Pêl-droed Barry Town – Cae llawn

Cae llawn  - Fesul awr (heb olau) £37.10

Tîm Cyntaf Clwb Pêl-droed Barry Town – Hanner cae

Fesul Awr (gan gynnwys goleuadau cyfyngedig) £24.40

Barry and Vale Harriers

Fesul Awr (gan gynnwys goleuadau cyfyngedig) £24.40

Clwb Beicio Intersensory

 Am ddim  

 

 

Yn nol i’r dechrau