Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Meini Prawf Derbyn y Cyngor

Wrth benderfynu ar dderbyn plentyn bydd y Cyngor yn ystyried pob cais unigol a dderbynnir erbyn y dyddiad cau a gyhoeddwyd.

 

Pan fydd nifer y ceisiadau ar gyfer derbyn yn fwy na’r nifer o leoedd ar gael, caiff lleoedd eu dyrannu gan gymhwyso’r meini prawf cyhoeddedig, y gellir eu gweld yn y Canllawiau i Drefniadau Dderbyn i Ysgolion 2019/20.

 

Mae hefyd broses apelio os yw rhieni'n anfodlon ar ganlyniadau cais.