Cost of Living Support Icon

Pwyllgor Craffu - Cais Cyhoeddus i'w Ystyried

 

I gyflwyno cais am bwnc i'w ystyried mewn cyfarfod o'r Pwyllgor Craffu perthnasol yn y dyfodol yn unol â blaenoriaethau'r Cyngor, llenwch y ffurflen isod.

 

Sylwch fod Rhaglen Gwaith Cychwynnol pob Pwyllgor Craffu yn darparu rhestr o'r materion sydd ar hyn o bryd i'w hystyried gan y Pwyllgor yn ystod y flwyddyn ddinesig i ddod. Mae Rhaglenni Gwaith i'r Dyfodol yn cael eu diweddaru a'u cymeradwyo gan bob Pwyllgor Craffu bob chwarter.