Cost of Living Support Icon

Adolygiadau Craffu a Thasg a Gorffen

Gwneir adolygiadau yn y Fro trwy naill ai adolygiad pen desg, adolygiad manwl llawn neu adolygiad tasg a gorffen ac fe'u cefnogir gan swyddogion o'r Gwasanaethau Democrataidd a Craffu a'r Tîm Gwella a Datblygu.

 

Cynhelir adolygiad gweithgor tasg a gorffen gan grŵp bach o Aelodau y gofynnir iddynt wneud darn penodol o waith o fewn amserlen gyfyngedig. Adolygiad llawn yw pan ymchwilir yn fanwl i bwnc penodol.

 

Gall adolygiad gynnwys

  • tystiolaeth lafar ac ysgrifenedig gan randdeiliaid allweddol;

  • ystyried perfformiad cyfredol ac ymchwil nodedig;

     

  • arfer gorau gan ddarparwyr gwasanaeth eraill;

     

  • siarad â llunwyr polisi, rheolwyr a defnyddwyr; a

  • edrych ar ddarparu gwasanaethau ar lawr gwlad er mwyn datblygu argymhellion ar gyfer gwella.

 

Pan fydd adolygiad neu adroddiad y gweithgor tasg a gorffen wedi'i gwblhau, bydd y Pwyllgor Craffu perthnasol yn cytuno ar ei gasgliadau a'i argymhellion ac yn amlinellu'r rhain mewn adroddiad a gyflwynir i'r Cabinet yn gofyn iddo ymateb i'r materion a godwyd yn yr adroddiad.

 

Mae Pwyllgorau Craffu'r Fro wedi cynnal nifer o adolygiadau manwl a gweithgorau tasg a gorffen, ond yn unol ag Atodlen Gadw'r Cyngor, mae rhai o'r rhain wedi'u hadneuo yn Archifau Morgannwg. Pan fydd adolygiadau gweithgorau manwl neu dasgau a gorffen pellach yn cael eu cynnal, bydd y rhain ar gael ar wefan y Cyngor.