Pridiannau Tir

Cofrestr o bridiannau tir ac eiddo ym Mro Morgannwg.

 

Diben Chwiliad Lleol yw rhoi gwybodaeth i’r prynwr am yr eiddo efallai ei fod/ei  bod yn ei brynu.  Byddai’r prynwr yn cyfarwyddo’r cyfreithiwr sy’n gweithredu ar ei ran i fwrw ymlaen â’r Chwiliad Lleol.

 

Gwybodaeth am Daliadau Tir Gwylio yn ystod Covid-19

Cysylltwch â ni ymlaen llaw i archwilio gwybodaeth pridiannau tir yn yr Uned Rheoli Cofnodion:

 • 01446 709418

 

Gall y Cyngor dderbyn Chwiliadau Lleol mewn tair ffordd:

 • Chwiliadau cyfrifiadur trwy NLIS Providers
 • Trwy’r post
 • Cyfnewid Uniongyrchol 

 

Fel arfer mae angen cyfartaledd o 5 i 10 diwrnod gwaith i gwblhau Chwiliad Tir.

 

Sylwer: Mae TAW (20%) ar bob chwiliad, ar gyfanswm ffi’r ymholiadau CON29R & O yn unig.

 

 

 • 1. Mynediad Llawn at Wybodaeth – CON29R Chwilio Data Crai (Cod RA1)

  Gellir cael ymateb i bob cwestiwn ar y CON29R trwy gysylltu â’r adran Pridiannau Tir Lleol.

 • 2. Mynediad at Wybodaeth – CON29R Chwiliad Data Crai (heb Gofrestr Cynllunio a Phriffyrdd) (Cod RA2)

  Fel arall, ceir gwybodaeth am (C1.1(a) i (e) Cynllunio a 2(a) Priffyrdd) am ddim yn uniongyrchol gan yr adran berthnasol (gweler ‘Gwybodaeth Amgen’ isod am fanylion cyswllt). Ceir gweddill yr ymatebion i ddata crai CON29 gan Bridiannau Tir Lleol. 

 • 3. Gwasanaeth Chwilio Personol Statudol (Cod PE1)

  Gellir trefnu chwiliadau ar y gofrestr pridiannau tir am ddim trwy apwyntiad yn unig.  Ffôn: 01446 709418/420

 • 4. Chwiliad LLC1 a CON29R Llawn

  Mae’r chwiliad ar gael trwy wefan y Gwasanaeth Gwybodaeth Tir Cenedlaethol

   

  Gwasanaeth Gwybodaeth Tir Cenedlaethol

   

  neu’n uniongyrchol o un o'r sianeli canlynol gan y NLIS.

  www.jordansproperty.co.uk or  www.searchflow.co.uk or  www.tmgroup.co.uk

   

  Gellir cyflwyno chwiliadau ar ffurf papur hefyd. 


  Nid ydym yn cynnig cyflwyniad electronig trwy ein gwefan ar hyn o bryd.

   

   

   

 

Mynediad at y Weithdrefn Gwybodaeth

Chwiliadau CON29R Data Crai (RA1 a RA2) – Dylid gwneud ymholiadau cyntaf gyda'r adran Pridiannau Tai ac yn dibynnu ar faint/natur yr wybodaeth y mae ei hangen, gellir ei chyflwyno mewn adroddiad at y diben (yn cynnwys y ffioedd a ddengys yn yr atodiad).

 

Ffonier yr Adrannau perthnasol i weld cofnodion ar y gofrestr Cynllunio a Phriffyrdd neu ar gyfer ymholiadau Iechyd yr Amgylchedd (gweler ‘Gwybodaeth Amgen’ am fanylion cyswllt a manylion lleoliadau).

 

Fel arfer, cyflwynir adroddiadau at y diben o fewn 5 niwrnod gwaith.

Ffioedd a Thalu

Chwiliad LLC1 a Con29 Llawn: £125.00

LLC1: £6.00

Ymholiadau CON290 4 i 21: £11.00yr un.

Ymholiad 22: £14.00.

 

Archwiliad o wybodaeth am bridiannau lleol yn yr Uned Rheoli Cofnodion trwy apwyntiad – dim cost.

 

Nodwch er mwyn talu bridiant dir ar-lein mae angen dewis 'incwm arall o'r ddewislen.

 

Talu ar-lein 

 

 

 

Cynllunio / Priffyrdd

 • 01446 704600

Ymholiadau Draenio

 • 01443 331155

 

Iechyd yr Amgylchedd

 • 01446 709804

Tir Comin a Threfi a Lawnt Pentref

 • 01446 709417/8
 

 

I archwilio gwybodaeth pridiannau tir yn yr Uned Rheoli Cofnodion, cysylltwch â:

 

Uned Rheoli Cofnodion (RMU)

Canolfan Hamdden y Barri

Greenwood Street

Y Barri

CF63 4JJ

 • 01446 709418/420