Uwchraddio Ardaloedd Chwarae

Uwchraddion i ardaloedd chwarae sydd ar y gweill ym Mro Morgannwg.

 

Ardal Chwarae Murch, Dinas Powys

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn gynharach yn 2019 bydd y gwaith i uwchraddio'r ardal chwarae hon yn dechrau ar 16 Rhagfyr. Cyn y Nadolig, bydd yr holl offer chwarae presennol yn cael ei symud a bydd y safle'n cael ei sicrhau fel y gall y gwaith i uwchraddio'r ardal chwarae ddechrau yn ystod wythnos gyntaf mis Ionawr gyda disgwyliad y bydd wedi'i gwblhau ddechrau mis Chwefror. Wrth i'r gwaith gael ei wneud, bydd y llwybr troed rhwng y bont a'r lawnt fowlio ar gau er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd.

 

Murch play area upgrade design

 

 

Ardal Chwarae Twyn yr Odyn

Cynhaliwyd yr ymgynghoriad hwn ar y cyd â Chyngor Cymuned Wenvoe. Bydd yr ardal chwarae'n cael ei hadnewyddu gydag offer chwarae i blant hyd at 12 oed gan gynnwys:

  • siglenni newydd (gan gynnwys siglen fasged a sedd tango);
  • uned swingo; a
  • uned roko zingo

Bydd yr uwchraddiad hefyd yn cynnwys arwyneb newydd. Disgwylir i'r gwaith ddechrau ar y safle ganol mis Tachwedd gyda'r bwriad o'i gwblhau yn gynnar yn 2020. Bydd yr uwchraddiad hwn yn costio oddeutu £25,000.

Ardal Chwarae Y Grange

Cynhaliwyd yr ymgynghoriad hwn ar y cyd â Chyngor Cymuned Wenvoe. Bydd yr ardal chwarae'n cael ei hadnewyddu gydag offer chwarae i blant hyd at 12 oed i gynnwys:

  • Siglenni;
  • Unedau dringo;
  • Sleidiau;
  • Troellwyr; a
  • Sbring.

Bydd yr uwchraddiad hefyd yn cynnwys arwyneb newydd, seddi a biniau.


Disgwylir i'r gwaith ddechrau ar y safle ym mis Ionawr 2020 ac mae disgwyl iddo gael ei gwblhau ym mis Mawrth 2020. Bydd yr uwchraddiad hwn yn costio oddeutu £90,000.

 

 

Isod mae enghreifftiau o rai meysydd chwarae eraill yr ydym wedi'u huwchraddio yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

 

Meggitt Road on completion

play two bbrook

Wordsworth Park 0717

 

Plassey Square Play Area

 

Cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â ni.