Uwchraddio Ardaloedd Chwarae

Dweud eich dweud ar uwchraddion arfaethedig i ardaloedd chwarae ym Mro Morgannwg.

 

Ardal Chwarae Highlight Park, Y Barri

Mae'r Cyngor yn cynnig uwchraddio cyfleusterau chwarae yn ardal chwarae Highlight Park a hoffent glywed eich barn. Bydd sesiwn galw heibio yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Gymunedol Highlight Park rhwng 3pm-5pm ar 12 Medi i gasglu barn gan breswylwyr ynghylch sut y gellir uwchraddio'r ardal chwarae. Os na allwch ddod, anfonwch unrhyw awgrymiadau sydd gennych am yr ardal chwarae a thema bosibl i'r cyfeiriad e-bost isod.

 

Ardal Chwarae Gatiau Aur, Penarth

Mae'r Cyngor yn cynnig uwchraddio cyfleusterau chwarae yn ardal chwarae Gatiau Aur a hoffent glywed eich barn. Bydd sesiwn galw heibio yn cael ei chynnal yn y parc rhwng 3pm-5pm ar 10 Medi i gasglu barn gan breswylwyr ynghylch sut y gellir uwchraddio'r ardal chwarae. Os na allwch ddod, anfonwch unrhyw awgrymiadau sydd gennych am yr ardal chwarae a thema bosibl i'r cyfeiriad e-bost isod.

 

 

Isod mae enghreifftiau o rai meysydd chwarae eraill yr ydym wedi'u huwchraddio yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

 

Meggitt Road on completion

play two bbrook

Wordsworth Park 0717

 

Plassey Square Play Area

 

Cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â ni.