Uwchraddio Ardaloedd Chwarae

Uwchraddion i ardaloedd chwarae sydd ar y gweill ym Mro Morgannwg.

 

 

Ardal Chwarae Treoes

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi dyrannu swm o £70,000 i uwchraddio'r maes chwarae yn Nhreoes. Mae'r maes mewn cyflwr gwael ar hyn o bryd gydag ychydig o offer chwarae ynddo. Yn dilyn ymgynghoriad â thrigolion lleol a'r cyngor cymunedol yn gynharach yn 2020, mae'r ardal chwarae newydd wedi'i dylunio ac bydd y gwaith uwchraddio yn dechrau ddydd Llun 25 Ionawr. Disgwylir i'r cynllun gael ei gwblhau cyn pen 5 wythnos, os bydd y tywydd yn caniatáu, yn gynnar ym mis Mawrth 2021.

Cynlluniau 3D Ardal Chwarae Treoes

 

 

 

Cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â ni.