Uwchraddio Ardaloedd Chwarae

Uwchraddion i ardaloedd chwarae sydd ar y gweill ym Mro Morgannwg.

 

 

Ardal Chwarae Treoes

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi dyrannu swm o £85,000 i uwchraddio'r maes chwarae yn Nhreoes. Mae'r maes mewn cyflwr gwael ar hyn o bryd gydag ychydig o offer chwarae ynddo. Hoffai'r Cyngor casglu barn preswylwyr lleol ynglŷn â'r gwaith arfaethedig. Bydd yr ymgynghoriad yma yn cau ar 18 Mai.

 

 

 

Cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â ni.