Welsh Local Authorities

Information about Welsh Local Authorities and Partnership Working with the City and County of Cardiff Council and Bridgend County Borough Council

 

local authorities
Local AuthorityWebsite
Cyngor Blaenau Gwent http://www.blaenau-gwent.gov.uk/
Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr

http://www.bridgend.gov.uk/

Cyngor Caerdydd

http://www.cardiff.gov.uk/

Cyngor Sir Gaerfyrddin

http://www.carmarthenshire.gov.uk/

Cyngor Caerffili

http://www.caerphilly.gov.uk/

Cyngor Ceredigion

http://www.ceredigion.gov.uk/

Cyngor Conwy

http://www.conwy.gov.uk/

Cyngor Sir Ddinbych

http://www.denbighshire.gov.uk/

Cyngor Sir y Fflint

http://www.flintshire.gov.uk/

Cyngor Gwynedd

http://www.gwynedd.gov.uk/

Cyngor Ynys Môn

http://www.anglesey.gov.uk/

Cyngor Merthyr Tydfil

http://www.merthyr.gov.uk/

Cyngor Sir Fynwy

http://www.monmouthshire.gov.uk

Cyngor Nedd Port Talbot

http://www.npt.gov.uk/

Cyngor Casnewydd

http://www.newport.gov.uk/_dc/index.cfm

Cyngor Sir Benfro

http://www.pembrokeshire.gov.uk/

Cyngor Powys

http://www.powys.gov.uk/

Cyngor Rhondda Cynon Taf

http://www.rhondda-cynon-taff.gov.uk/

Cyngor Abertawe

http://www.swansea.gov.uk/

Cyngor Torfaen

http://www.torfaen.gov.uk/

Cyngor Wrecsam

http://www.wrexham.gov.uk/

 

SRS Wales logo

Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

Partneriaeth rhwng Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg yw’r Gwasanaeth Rheoliadau a Rennir. Caiff y bartneriaeth ei llywio gan Gyd Bwyllgor a gynrychiolir yn gydradd gan aelodau cabinet a chadeiryddion pwyllgorau amddiffyn y cyhoedd o bob cyngor.

 

Gwasanaeth Rheoliadau a Rennir

 

 

 

Cymdeithas Lywodraeth Leol Cymru