Cost of Living Support Icon

Cwrdd â’r Tîm

Mae'r Tîm Byw'n Iach yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i greu cyfleoedd chwarae, chwaraeon a gweithgarwch corfforol newydd a datblygu’r rhai sydd eisoes yn bodoli ar gyfer trigolion o bob oed.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu ag un o'n tîm ar y manylion cyswllt isod.

Karen Davies, Prif Swyddog Byw’n Iach   

Yn goruchwylio rhaglen a chynlluniau'r Tîm Byw'n Iach.

 

  • 01446 704793

Rachel Shepherd, Uwch Swyddog Byw'n Iach 

Yn goruchwylio’r rhaglen Pobl Ifanc Actif, prosiectau Menywod a Merched a llythrennedd corfforol

 

  • 01446 704808

Tom Geere, Swyddog Oedolion Actif 

Yn goruchwylio'r prosiect Oedolion Actif. 

 

  • 07596 889067

Angela Stevens, Swyddog Byw'n Iach 

Yn gyfrifol am gynllun clwstwr ardal sy'n cynnwys Chwaraeon Iau a’r Cynllun 5x60 ac yn bwynt cyswllt ar gyfer ysgolion a chlybiau/sefydliadau cymunedol. Mae hefyd yn swyddog arweiniol ar gyfer y prosiect Cenhadon Ifanc a’r rhaglen hyfforddi Hyfforddwyr/Gwirfoddolwyr.

 

  • 07751 355089

Gareth East, Swyddog Byw'n Iach

Yn gyfrifol am gynllun clwstwr ardal sy'n cynnwys Chwaraeon Iau a’r Cynllun 5x60 ac yn bwynt cyswllt ar gyfer ysgolion a chlybiau/sefydliadau cymunedol. Mae hefyd yn swyddog arweiniol ar gyfer y Rhaglenni’r Gwyliau Gwyliau a Hyfforddwyr y Dyfodol Heriau Ysgolion Actif a Gwirfoddolwyr.

 

  • 07525 800601

Lucy Mitchell, Swyddog Byw'n Iach (Rhan-Amser - Llun-Mer)

Yn gyfrifol am gynllun clwstwr ardal sy'n cynnwys Chwaraeon Iau a’r Cynllun 5x60 ac yn bwynt cyswllt ar gyfer ysgolion a chlybiau/sefydliadau cymunedol. Mae hefyd yn swyddog arweiniol ar gyfer y rhaglen hyfforddi Hyfforddwyr/Gwirfoddolwyr a
Achrediad Clwb. 

 

  • 07432 427546

Ben Davies-Thompson, Swyddog Byw'n Iach (Rhan-Amser - Llun a Maw)

Yn gyfrifol am gynllun clwstwr ardal sy'n cynnwys Chwaraeon Iau a’r Cynllun 5x60, ac yn bwynt cyswllt ar gyfer ysgolion a chlybiau/sefydliadau cymunedol. Mae hefyd yn swyddog arweiniol ar gyfer y prosiect BAME a Heriau Ysgolion Actif Hyfforddwyr y Dyfodol.

 

  • 07511 613030

Joanne Jones, Uwch Swyddog Datblygu Chwarae

Yn gyfrifol am ddatblygu cyfleoedd chwarae cynhwysol ym Mro Morgannwg. Gan gynnwys cyflwyno hyfforddiant, Clwb Gwyliau Teuluoedd yn Gyntaf, rhaglen Ysgol Goedwig, sesiynau chwarae i'r teulu ac amrywiol brosiectau chwarae cynhwysol.

 

 

  • 07923 241549

 

Julia Sky, Swyddog Datblygu Chwarae Cymunedol

Gyfrifol am ddatblygu cyfleoedd chwarae cymunedol ar draws Bro Morgannwg. Gan gynnwys cyflwyno hyfforddiant, darpariaeth chwarae mynediad agored, ymgysylltu cymunedol ac amrywiol brosiectau chwarae cymunedol.

 

  • 07749 401213