Cwrdd â’r Tîm

Mae'r Tîm Byw'n Iach yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i greu cyfleoedd chwarae, chwaraeon a gweithgarwch corfforol newydd a datblygu’r rhai sydd eisoes yn bodoli ar gyfer trigolion o bob oed.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu ag un o'n tîm ar y manylion cyswllt isod.

Karen Davies, Prif Swyddog Byw’n Iach   

Yn goruchwylio rhaglen a chynlluniau'r Tîm Byw'n Iach.

 

  • 01446 704793

Rachel Shepherd, Uwch Swyddog Byw'n Iach 

Yn goruchwylio’r rhaglen Pobl Ifanc Actif, prosiectau Menywod a Merched a llythrennedd corfforol

 

  • 01446 704808

Elliot Pottinger, Swyddog Oedolion Actif 

Yn goruchwylio'r prosiect Oedolion Actif. 

 

  • 07596 889067

Angela Stevens, Swyddog Byw'n Iach 

Yn gyfrifol am gynllun clwstwr ardal sy'n cynnwys Chwaraeon Iau a’r Cynllun 5x60 ac yn bwynt cyswllt ar gyfer ysgolion a chlybiau/sefydliadau cymunedol. Mae hefyd yn swyddog arweiniol ar gyfer y prosiect prosiect Iechyd Meddwl a prosiect Cenhadon Ifanc a’r rhaglen hyfforddi Hyfforddwyr/Gwirfoddolwyr.

 

  • 07751 355089

Gareth East, Swyddog Byw'n Iach

Yn gyfrifol am gynllun clwstwr ardal sy'n cynnwys Chwaraeon Iau a’r Cynllun 5x60 ac yn bwynt cyswllt ar gyfer ysgolion a chlybiau/sefydliadau cymunedol. Mae hefyd yn swyddog arweiniol ar gyfer y Rhaglenni’r Gwyliau Gwyliau a Hyfforddwyr y Dyfodol Heriau Ysgolion Actif a Gwirfoddolwyr.

 

  • 07525 800601

Lucy Mitchell, Swyddog Byw'n Iach (Rhan-Amser - Llun-Mer)

Yn gyfrifol am gynllun clwstwr ardal sy'n cynnwys Chwaraeon Iau a’r Cynllun 5x60 ac yn bwynt cyswllt ar gyfer ysgolion a chlybiau/sefydliadau cymunedol. Mae hefyd yn swyddog arweiniol ar gyfer y rhaglen hyfforddi Hyfforddwyr/Gwirfoddolwyr a
Achrediad Clwb. 

 

  • 07432 427546

Ben Davies-Thompson, Swyddog Byw'n Iach (Rhan-Amser - Llun a Maw)

Yn gyfrifol am gynllun clwstwr ardal sy'n cynnwys Chwaraeon Iau a’r Cynllun 5x60, ac yn bwynt cyswllt ar gyfer ysgolion a chlybiau/sefydliadau cymunedol. Mae hefyd yn swyddog arweiniol ar gyfer y prosiect BAME a Heriau Ysgolion Actif Hyfforddwyr y Dyfodol.

 

  • 07511 613030