Cost of Living Support Icon

Swyddi gwag i Lywodraethwyr Awdurdodau Lleol

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gwahodd Ymgeiswyr sy'n dymuno cael eu hystyried ar gyfer swyddi gwag presennol fel llywodraethwyr ysgol Awdurdod Lleol (ALl).

 

Nid oes rolau gwag ar hyn o bryd ar gyfer Llywodraethwyr Awdurdodau Lleol (ALl) ond os oes gan unrhyw un ddiddordeb mewn gwneud cais, byddwn yn cadw eu cais ar ffeil tan yr hysbyseb nesaf na fydd efallai tan fis Medi 2024.

 

Fodd bynnag, byddai croeso i chi gwblhau'r Ffurflen gais ALl a’r Gofrestr Sgiliau a’u dychwelyd drwy e-bost.