Swyddi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol (ALl)

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth y rhai yr hoffent gael eu hystyried ar gyfer y swyddi presennol i lywodraethwyr ysgol yr Awdurdod Lleol (ALl). 

 

Bydd y Panel Penodi Llywodraethwyr ALl yn ystyried y ceisiadau ar sail y cyfraniad y mae modd i ymgeiswyr ei wneud i ysgol o ran eu sgiliau a'u profiad.

Mae'r ffactorau a ystyrir yn cynnwys: 

  • Profiad fel llywodraethwr ysgol effeithiol, a fesurir yn ôl y ffaith eu bod yn meddu ar sgiliau, gwybodaeth a phrofiad perthnasol gan gynnwys sgiliau sy'n cyfateb gyda sialensiau'r ysgol unigol.
  • Y cyfraniad a wnaethpwyd yn ystod y cyfnod o gyflawni'r rôl a'r ffaith eu bod wedi mynychu'n rheolaidd.
  • Dymuniad gwirioneddol i helpu i wella safonau addysg yn yr ysgol mewn partneriaeth gyda'r pennaeth a gweddill y corff llywodraethu.
  • Gwybodaeth am y gymuned y mae’r ysgol wedi'i lleoli ynddi, a diddordeb ynddi.
  • Gwybodaeth am faterion addysg modern.
  • Ymrwymiad i fynychu cyfarfodydd llawn y corff lywodraethu yn rheolaidd, yn ogystal â chyfarfodydd unrhyw bwyllgorau'r corff llywodraethu y byddant yn cael eu hethol i fod yn aelodau ohonynt.
  • Ymrwymiad i fynychu cyrsiau hyfforddi i lywodraethwyr er mwyn diweddaru eu sgiliau a'u gwybodaeth, er mwyn gwella eu gallu eu heffeithiolrwydd fel llywodraethwr.