Swyddi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol – Gwanwyn 2022

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth y rhai yr hoffent gael eu hystyried ar gyfer y swyddi presennol i lywodraethwyr ysgol yr Awdurdod Lleol (ALl).  Bydd y Panel Penodi Llywodraethwyr ALl yn ystyried y ceisiadau ar sail y cyfraniad y mae modd i ymgeiswyr ei wneud i ysgol o ran eu sgiliau a'u profiad.


Mae'r ffactorau a ystyrir yn cynnwys: 

 • Profiad fel llywodraethwr ysgol effeithiol, a fesurir yn ôl y ffaith eu bod yn meddu ar sgiliau, gwybodaeth a phrofiad perthnasol gan gynnwys sgiliau sy'n cyfateb gyda sialensiau'r ysgol unigol
 • Y cyfraniad a wnaethpwyd yn ystod y cyfnod o gyflawni'r rôl a'r ffaith eu bod wedi mynychu'n rheolaidd
 • Dymuniad gwirioneddol i helpu i wella safonau addysg yn yr ysgol mewn partneriaeth gyda'r pennaeth a gweddill y corff llywodraethu
 • Gwybodaeth am y gymuned y mae’r ysgol wedi'i lleoli ynddi, a diddordeb ynddi.
 • Gwybodaeth am faterion addysg modern
 • Ymrwymiad i fynychu cyfarfodydd llawn y corff lywodraethu yn rheolaidd, yn ogystal â chyfarfodydd unrhyw bwyllgorau'r corff llywodraethu y byddant yn cael eu hethol i fod yn aelodau ohonynt
 • Ymrwymiad i fynychu cyrsiau hyfforddi i lywodraethwyr er mwyn diweddaru eu sgiliau a'u gwybodaeth, er mwyn gwella eu gallu eu heffeithiolrwydd fel llywodraethwr

 

Mae swyddi ar gael i lywodraethwyr ar hyn o bryd yn yr ysgolion canlynol: 

 

 • Ysgol Gynradd Albert

 • Ysgol Gynradd Dinas Powis

 • Ysgol Feithrin Bute Cottage

 • Ysgol Gynradd Cogan

 • Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Gwenfo

 • Ysgol Gynradd Llangan

 • Ysgol Gynradd Palmerston

 • Ysgol Gyfun Pencoedtre

 • Ysgol Gynradd Santes Helen

 • Ysgol Gynradd Sant Joseff

 • Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas

 • Ysgol Gyfun Whitmore

 • Ysgol Dewi Sant

 • Ysgol Gwaun y Nant

 • Ysgol Iolo Morganwg

 • Ysgol St Baruc

 • Ysgol Y Ddraig

 • Ysgol Y Deri