Iechyd Rhywiol 

 

Mae iechyd rhywiol yn rhan bwysig o'ch iechyd a'ch lles. Os oes gennych blant, mae'n dda siarad am ryw a'r materion sy'n ymwneud â chamau atal genhedlu a heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STIs).

 
Mae yna wahanol wasanaethau a all roi cyngor i chi a'ch helpu i wneud dewisiadau gwybodus am eich iechyd rhywiol a'ch dulliau atal genhedlu.
 
Gellir trosglwyddo heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STIs) o un person i'r llall trwy ryw heb ddiogelwch neu gyswllt genital. Mae gwasanaethau iechyd rhywiol i brofi a thrin ar eu cyfer yn rhad ac am ddim, yn gyfrinachol ac ar gael i bawb waeth beth fo'u rhyw, oedran, tarddiad ethnig a chyfeiriadedd rhywiol.