Camddefnyddio Sylweddau

Mae Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau Bro Morgannwg yn rhan o Wasanaethau i Oedolion ac yn dîm o weithwyr cymdeithasol, wedi'i leoli yng Ngwasanaeth Cymunedol Dibyniaeth y GIG.

Bydd gweithiwr cymdeithasol yn darparu neu'n eich cyfeirio tuag at Wybodaeth, Cymorth a Chyngor addas ac yn ymgymryd Asesiad Integredig a gall gynnwys darparu neu hwyluso darparu gofal a chymorth fel gofal cartref, gwasanaethau dydd a chyfleoedd adsefydlu.

 

Gall atgyfeiriadau gael eu gwneud gan unigolion, teuluoedd a ffrindiau, yn ogystal â gweithwyr proffesiynol gan gysylltu â

 

Entry to Drug and Alcohol Services (EDAS)

E-DAS (Y Fro)
2-10 Heol Holton,
Y Barri,
Y Fro,
CF63 4HD

 

  • 0300 300 7000
  • www.e-das.wales.nhs.uk