Cost of Living Support Icon

Ysmygu

Pe bai ar gyfer rhesymau iechyd neu i arbed arian, hoffai'r rhan fwyaf o ysmygwyr rhoi'r gorau iddi.

 

Mae yna nifer o fanteision i rhoi'r gorau i ysmygu gan gynnwys:

  • Lleihau'r risg o ddatblygu cancr, clefyd y galon a chlefyd yr ysgyfaint.
  • Gwella ffitrwydd yn gyffredinol, a
  • Gwella lefelau ffrwythlondeb.

 
Mae plant nad yw eu rhieni yn ysmygu yn llai tebygol o ddioddef o hildren whose parents do not smoke are less likely to suffer from broncitis, niwmonia, asthma, llid yr ymennydd a heintiau'r glust.


Os hoffech rhoi'r gorau i ysmygu, gallwch lwyddio gyda chymorth o'ch f you would like to quit smoking, you can succeed with help from your Meddyg Teulu neu Rhoi'r Gorau i Ysmygu Cymru.