Dogfennau Allweddol Gwasanaethau Cymdeithasol

Yn yr adran hon fe welwch y cynlluniau a’r polisïau sy’n gysylltiedig â gwasanaethau cymdeithasol a phartneriaethau y Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

Mae’r rhain yn cynnwys y Siarter Gwasanaethau Cymdeithasol, y Cynllun Newid a'r Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

  

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol 2017 - 2018

 

 

 

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol 2016-2017

 

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 2015-2016

The Director of Social Services Annual Report 2015/16 and subsequent Heads of Service Annual Reports are available: 

Mae modd gweld Adroddiad Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 2015/16 ac Adroddiadau Blynyddol diweddarach: 

 

 

 

Eleni, cytunodd rhai o’r bobl sy'n cael cymorth gan wasanaethau cymdeithasol adrodd eu storïau mewn fideo:

 

S15 41702 Barry Extra Care


S15 41704 K9 Plus One

S15 41703 Day Centre

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 2014-2015

Mae modd gweld Adroddiad Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 2014/15 ac Adroddiadau Blynyddol diweddarach:

 

 

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 2013-2014

Mae’r Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol yn trafod darpariaeth, cryfderau a gwendidau gwasanaethau ym Mro Morgannwg, a chynlluniau i’w gwella: