Dogfennau Allweddol Gwasanaethau Cymdeithasol316 Documents Icon

Yn yr adran hon fe welwch y cynlluniau a’r polisïau sy’n gysylltiedig â gwasanaethau cymdeithasol a phartneriaethau y Gwasanaethau Cymdeithasol.

  

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol 2019 - 2020

 

 

Cynlluniau Gwasanaeth 2020/21

 

 

 

Eleni, cytunodd rhai o’r bobl sy'n cael cymorth gan wasanaethau cymdeithasol adrodd eu storïau mewn fideo:

 

S15 41702 Barry Extra Care

S15 41704 K9 Plus One

S15 41703 Day Centre