2FFAL Logo

Llinell Gyngor Teuluoedd yn Gyntaf

Cyngor, cymorth ac arweiniad i deuluoedd a gweithwyr proffesiynol ym Mro Morgannwg

Gall magu teulu fod fel reid mewn ffair – un funud ry’ch chi’n rholio 'mlaen yn fodlon eich byd a’r funud nesaf mae popeth wyneb-i-waered.

 

Felly, wrth i bopeth fynd yn ffradach o’ch cwmpas, ble allwch chi droi am gyngor a chymorth i’ch teulu?  Mae Llinell Gyngor Teuluoedd yn Gyntaf y Fro yn wasanaeth ffôn sydd wedi’i anelu at deuluoedd â phlant 0-18 oed sy’n byw ym Mro Morgannwg a gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi teuluoedd yn y Fro.

 

Mae’r Llinell Gyngor yn cynnig gwasanaeth personol â’r nod o wrando ar anghenion pob teulu a’u hasesu. Mae’r Llinell Gyngor yn cynnig cyngor i’r teulu a fydd yn eu galluogi i ddatrys eu pryderon yn annibynnol neu’n helpu’r teulu i ddod o hyd i wasanaethau gan eu cefnogi i gael eu hatgyfeirio atynt.

 

Nod Llinell Gyngor Teuluoedd yn Gyntaf yw:

 

  • Gwrando a'ch helpu i ddod o hyd i wasanaethau 'ich teulu ym Mro Morgannwg

  • Gwrando a chynnig cymorth emosiynol ac arweiniad ymarferol i'ch helpu i ddatrys pryderon, poenau a phroblemau eich teulu

  • Gwrando ar anghenion eich teulu a chynnig cyngor

 

A ydych yn chwilio am gyngor neu gymorth i'ch teulu?

Parents Your-family-gif-WELSH

 

 

A ydych yn chwilio am gyngor neu gymorth i deulu yr ydych yn gweithio a nhw?

Professionals -gif-WELSH-v2

 

 

Os na allwn ateb eich cwestiynau neu ddatrys eich pryderon, byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddod o hyd i wasanaeth sy'n gallu gwneud hynny.

 

Cysylltu â Llinell Gyngor Teuluoedd yn Gyntaf

Yn ystod yr wythnos, 9.00am - 12.00pm ac 1.00pm - 4.30pm

 

  • 0800 0327 322