Cost of Living Support Icon

Teuluoedd yn Gyntaf Families-First-logo

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid i awdurdodau lleol er mwyn gwella deilliannau i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

 

Roedd pob awdurdod lleol wedi datblygu Cynllun Gweithredol Teuluoedd yn Gyntaf sy'n disgrifio sut byddant yn gweithredu Teuluoedd yn Gyntaf yn lleol:

  • Mae pobl o oedran gweithio mewn teuluoedd incwm isel yn cael cyflogaeth ac yn gwneud cynnydd ynddi
  • Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd, sy'n byw mewn tlodi neu mewn perygl ohono, yn cyflawni eu potensial
  • Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach ac yn mwynhau lles
  • Mae teuluoedd yn hyderus, yn meithrin gwydnwch ac yn ddiogel.

 

Hefyd, byddwn yn sefydlu mesurau perfformiad er mwyn gwybod pa mor dda mae'r rhaglen yn perfformio o fewn awdurdodau lleol.

 

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn cefnogi  strategaeth tlodi plant llywodraeth Cymru ac yn gweithio ochr yn ochr â rhaglenni eraill:

 

 

Gwasanaethau anabledd a ariennir gan Teuluoedd yn Gyntaf

 

Llinell Gyngor Teuluoedd yn Gyntaf

Cymorth i rieni a gweithwyr proffesiynol

  • 0800 0327 322

 

 

Hysbysiad Preifatrwydd

Monitro Projectau 

Ar gyfer gweithwyr proffesiynol / sefydliadau

  • 01446 709269