Cost of Living Support Icon

Cynhalwyr Ifanc

Mae gofalwyr ifanc yn blant a phobl ifanc sy’n gofalu am neu’n helpu gofalu am aelod o’r teulu neu gyfaill a chanddynt salwch, anabledd neu sy’n cael eu heffeithio gan gyflwr iechyd meddwl neu gaethineb.

Gallant ddarparu gofal ymarferol neu gorfforol, helpu gyda gofal personol, a helpu gyda thasgau domestig a / neu gefnogaeth emosiynol.

 

Iechyd a Lles Myfyrwyr yng Nghymru: Adroddiad Arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion 2021/22 yn nodi bod 17% o bobl ifanc, neu oddeutu 1 o bob 6, yn datgan bod ganddynt gyfrifoldeb gofalu.

 

Mae cynhalwyr ifanc yn ysgwyddo cyfrifoldebau difrifol. Ar ben dyletswyddau gofal megis gwaith tŷ, coginio ac ymolchi, rhaid iddynt fynd i’r ysgol, ac yn aml iawn, fydd eu cyfoedion ddim yn deall dim am y pwysau sydd arnyn nhw.

 

Asesiad Cynhalydd

Gall cynhalwyr ifanc wneud cais i dderbyn asesiad. Bydd asesiad yn rhoi cyfle i chi siarad â rhywun
am y math o gefnogaeth a allai hwyluso eich dyletswyddau gofal. 

Asesiad Cynhalwyr Ifanc

 

 

YMCA-logo

Prosiect Gofalwyr Ifanc y Fro

Mae'r prosiect gofalwyr ifanc ym Mro Morgannwg yn cael ei redeg gan YMCA Caerdydd ac ar hyn o bryd mae'n cefnogi bron i 90 o ofalwyr ifanc ledled y Sir.  Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu gan Gyngor Bro Morgannwg.

 

Mae’r Clwb Ieuenctid Gofalwyr Ifanc yng Nghanolfan YMCA, Court Road, Y Barri, CF63 4EE, ar agor bob nos Iau yn ystod y tymor.

 

Mae clybiau ieuenctid gofalwyr ifanc yn newid am yn ail, bob wythnos, rhwng plant (7 -11 oed) a phobl ifanc (12 -18 oed). Bydd sesiwn y plant yn rhedeg rhwng 5pm a 6.30pm a phobl ifanc rhwng 5pm a 7pm.

 

Bydd sesiwn y plant yn ailddechrau ar 18 Ionawr 2024; gyda phobl ifanc yn dechrau eto ar 25 Ionawr 2024.

 

Dim ond i bobl ifanc sydd wedi’u derbyn i’r prosiect y mae’r clwb hwn. 

Cysylltwch â'r Llinell Gyngor Teuluoedd yn Gyntaf i atgyfeirio: 

 

Mae'r YCID, neu’r Cerdyn Adnabod Gofalwyr Ifanc

Mae YMCA Caerdydd, mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol Caerdydd a Bro Morgannwg, yn cefnogi cynllun cerdyn adnabod a ariennir gan Lywodraeth Cymru i helpu gofalwyr ifanc yng Nghymru i gael eu hadnabod, teimlo’n ddilys a chael y gefnogaeth maen nhw'n ei haeddu.

 

Mae'r YCID, neu’r Cerdyn Adnabod Gofalwyr Ifanc, yn gerdyn syml i helpu gweithwyr proffesiynol gan gynnwys meddygon, athrawon a fferyllwyr i'w cydnabod a'u cefnogi yn briodol.  Gall pob gofalwr ifanc wneud cais am gerdyn trwy YMCA Caerdydd - i wneud hynny ewch i: