Hysbysiad o Gyfarfod  FFORWM MYNEDIAD LLEOL BRO MORGANNWG

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MERCHER, 13 CHWEFROR, 2019 AM 6.30 P.M.

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR RHIF 2, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

Gofynnir i aelodau gyfeirio at yr agenda ar gyfer y cyfarfod cyntaf o'r Fforwm newydd a gynhelir cyn y cyfarfod hwn.

 

 

1.         Penodi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod.  

[Gweld Cofnod]

 

3.         Cylch Gorchwyl.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Crynodeb o Nodiadau Cyfarfod Fforwm Mynediad Cenedlaethol Cymru (FfMCC) a gynhaliwyd ar  

[Gweld Cofnod]

 

5.         Adroddiadau Cynnal a Chadw.

[Gweld Cofnod]

 

6.         Y Diweddaraf ar Orchmynion Cyfreithiol.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Gweithdy – CGHT Drafft.

[Gweld Cofnod]

 

 

 

G. Davies

Fforwm Mynediad Lleol

 

 

7 Chwefror, 2019

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

I Aelodau’r Fforwm

1.         Mr. J. Herbert

2.         Councillor E. Williams

3.         Mr. G. Thomas

4.         Mr. Huw Stuart McMillan

5.         Mr. Rowland Pittard

6.         Mr. F. Coleman

7.         Mrs. S. Davies

8.         Mr. Sean Gaffney

9.         Mr. Ian Fraser

10.       Mrs. K. Lucas

11.       Mr. R. Simpson

12.       Mrs. R. Exley

 

 

 

 

 

OFFICERS

 

Mr. G. Davies, Democratic and Scrutiny Services Officer, Vale of Glamorgan Council

Mr. B. Guy, Operational Manager, Vale of Glamorgan Council

Mr. G.W. Teague, Public Rights of Way, Vale of Glamorgan Council

Mr. S. Pickering, Team Leader, Countryside Services, Vale of Glamorgan Council

Mrs. S. Thomas, Public Rights of Way, Vale of Glamorgan Council

Mr. R. Taylor, Landscape and Outdoor Recreation Branch, Land, nature and Forestry Division, Welsh Assembly Government

Ms. M. Miyata-Lee, Natural Resources Wales, Cartref Court, Brecon Road, Abergavenny, CP7 7AX