Hysbysiad o Gyfarfod  FFORWM MYNEDIAD LLEOL BRO MORGANNWG

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MERCHER, 13 CHWEFROR, 2019 AM 5.30 P.M. *

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR RHIF 2, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

*  Er mwyn cydymffurfio â’r Canllaw a’r Rheoliadau perthnasol sy’n llywodraethu’r broses o benodi i’r Fforymau Mynediad Lleol, bydd y Fforwm yn cynnal dau gyfarfod ar yr un noson.  Rhagwelir y bydd y cyfarfod cyntaf yn gorffen tua 6.15 p.m., ac yn dilyn hynny bydd egwyl fer ar gyfer lluniaeth.   Yna bydd cyfarfod pellach o’r Fforwm yn dechrau, a’r eitem busnes cyntaf yw penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd.   (Mae’r agenda ar gyfer yr ail gyfarfod hefyd wedi’i atodi.)

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Croeso / Cyflwyniad gan yr Ysgrifennydd.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Cyflwyniad gan Aelodau.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Y Tîm Hawliau Tramwy – Amlinelliad o Wasanaethau.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Y Weithdrefn ar gyfer Hawlio Treuliau.

[Gweld Cofnod]

 

6.         Y Weithdrefn ar gyfer penodi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (CGHT).

[Gweld Cofnod]

 

Gofynnir i aelodau gyfeirio at yr adroddiad atodedig yn gysylltiedig â threfniadau ar gyfer penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Fforwm, a fydd yn digwydd yn yr ail gyfarfod o’r Fforwm i’w gynnal am 6.30 p.m. yn dilyn lluniaeth.

 

 

G. Davies

Fforwm Mynediad Lleol

 

 

7 Chwefror, 2019

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

I Aelodau’r Fforwm

1.         Mr. J. Herbert

2.         Councillor E. Williams

3.         Mr. G. Thomas

4.         Mr. Huw Stuart McMillan

5.         Mr. Rowland Pittard

6.         Mr. F. Coleman

7.         Mrs. S. Davies

8.         Mr. Sean Gaffney

9.         Mr. Ian Fraser

10.       Mrs. K. Lucas

11.       Mr. R. Simpson

12.       Mrs. R. Exley

 

 

OFFICERS

 

Mr. G. Davies, Democratic and Scrutiny Services Officer, Vale of Glamorgan Council

Mr. B. Guy, Operational Manager, Vale of Glamorgan Council

Mr. G.W. Teague, Public Rights of Way, Vale of Glamorgan Council

Mr. S. Pickering, Team Leader, Countryside Services, Vale of Glamorgan Council

Mrs. S. Thomas, Public Rights of Way, Vale of Glamorgan Council

Mr. R. Taylor, Landscape and Outdoor Recreation Branch, Land, nature and Forestry Division, Welsh Assembly Government

Ms. M. Miyata-Lee, Natural Resources Wales, Cartref Court, Brecon Road, Abergavenny, CP7 7AX