Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL

 

Hysbysiad o Gyfarfod    FFORWM MYNEDIAD LLEOL BRO MORGANNWG

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MAWRTH, 3 RHAGFYR, 2019 AM 5.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion.  

[Gweld Cofnod]

 

3.         Rhaglen Gwella Mynediad i’r Arfordir: Diweddaru.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Adroddiadau Cynnal a Chadw.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Diweddariadau ar Orchmynion Cyfreithiol ac Addasu ar sail Tystiolaeth.

[Gweld Cofnod]

 

6.         Cynllun Gwella Hawliau Tramwy.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Galluogi Adnoddau Naturiol a Lles yng Nghymru (ENRaW) – Ffrwyn a Beic.

[Gweld Cofnod]

 

 

G.J. Davies

Fforwm Mynediad Lleol

 

26 Tachwedd, 2019

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

 

I Aelodau’r Fforwm

1.         Mr. J. Herbert

2.         Cynghorydd E. Williams

3.         Mr. G. Thomas

4.         Mr. H.S. McMillan

5.         Mr. R. Pittard

6.         Mr. F. Coleman

7.         Mrs. S. Davies

8.         Mr. S. Gaffney

9.         Mr. I. Fraser

10.       Mrs. K. Lucas

11.       Mrs. R. Exley

ynghyd ag un swydd wag

 

 

Swyddogion

Mr. G. Davies, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd a Craffu, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. P. Chappell, Rheolwr Gweithredol, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. G.W. Teague, Hawliau Tramwy Cyhoeddus, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. S. Pickering, Arweinydd Tîm, Gwasanaethau Cefn Gwlad, Cyngor Bro Morgannwg

Mrs. S. Thomas, Hawliau Tramwy Cyhoeddus, Cyngor Bro Morgannwg

Mr. R. Taylor, Cangen Hamdden Tirwedd ac Awyr Agored, Adran Tir, Natur a Choedwigaeth, Llywodraeth Cynulliad Cymru

Mr. C. Heaps, Adnoddau Naturiol Cymru, Cartref Court, Brecon Road, Y Fenni, CP7 7AX