Cynghorau Tref a Chymuned 

Meiri Trefi, Cadeiryddion a Chlercod Cynghorau Tref a Chymuned 2018/19

 

Mae yna bedwar Cyngor Tref a 22 o Gynghorau Cymuned yn y Fro 

 • Cyngor Tref y Barri
 • Cyngor Tref y Bont-faen a Llanfleiddan 
 • Cyngor Tref Llanilltud Fawr
 • Cyngor Tref Penarth

 

Siarter rhwng Cyngor Bro Morgannwg a’r cynghorau tref a chymuned

 

Yn 2008 sefydlwyd siarter rhwng Cyngor Bro Morgannwg a 21 o’r 26 chyngor tref a chymuned. Mae’r siarter yn sefydlu’r amcanion ar gyfer cydweithredu, i adeiladau ar drefniadau da presennol, i werthfawrogi pwysigrwydd didwylledd, gonestrwydd a pharch at farn eraill ac i flaenoriaethu gofynion pobl y Fro uwchlaw popeth arall.

 

Sefydlwyd grŵp gweithredol o glercod y cynghorau a swyddogion y cyngor sir er mwyn llunio cynllun gweithredol.  Bwriad y cynllun yw rhoi cnawd ar esgyrn yr amcanion uwchlaw. Cafodd ei gymeradwyo gan Gabinet Cyngor Bro Morgannwg ym mis Mawrth 2009.

 

Pwyllgor Cydweithio Cymunedau Cyngor Bro Morgannwg - sef cynrychiolwyr cynghorau ac aelodau’r cyngor sir - sydd â’r gwaith o weithredu ac arolygu’r gwaith sy’n deillio o’r cynllun.

 

Y bwriad yw arolygu’r siarter yn llawn bob pedair blynedd, ar ôl yr etholiadau lleol, neu’n amlach os oes yna gytundeb ynglŷn â’r angen.

 

Cais i’r Pwyllgor Cyswllt Cymunedol Ystyried Mater

 

Mae cynrychiolydd o bob Cyngor Tref a Chymuned ar y Pwyllgor Cyswllt Cymunedol sy’n cyfarfod tua thair gwaith y flwyddyn.  Gall Cynghorau Tref a Chymuned wneud cais i’r Pwyllgor Cyswllt Cymunedol ystyried mater trwy gwblhau ffurflen Cais i Ystyried a’i dychwelyd i’r Gwasanaethau Democrataidd. 

 

Sylwch fod RHAID i Aelodau’r Cyngor Tref neu Gymuned wneud y cais TRWY eu Clerc yn unig, ac na ddylai aelodau’r cyhoedd ei wneud yn uniongyrchol.  Os yw aelod o’r cyhoedd yn dymuno i fater gael ei ystyried, bydd rhaid prosesu hynny trwy Glerc y Cyngor Cymuned.

 

 

Canllawiau ar Clwstwri

 

Yn unol â chais y Cynghorau Cymuned a Thref, paratowyd y nodyn canllaw hwn gan Gyngor Bro Morgannwg i roi gwybodaeth i’r Cynghorau Cymuned a Thref am glystyru i gynorthwyo â’u prosesau gwneud penderfyniadau;

 

[Canllawiau ar Clwstwri]

 

Chwiliad A i Y 

Dewch o hyd i’ch cyngor tref neu gymuned drwy ddefnyddio’r adnodd chwilio A i Y: 

 

Town Mayors, Chairmen and clerks
CyngorMeiri Trefi, Cadeiryddion a ChlercodTown Mayors, Chairmen and Clerks
Cyngor Tref y Barri

Maer: Y Cynghorydd Mrs. M.R. Wilkinson

c/o Cyngor Tref y Barri, Neuadd y Dref, Sgwar y Brenin, Heol Holton, y Barri, CF63 4RW

Clerc y Dref: Ms. E. Forbes

c/o Cyngor Tref y Barri, Neuadd y Dref, Sgwar y Brenin, Heol Holton, y Barri, CF63 4RW

 

 

 

Tregolwyn

Is-Cadeirydd: Y Cynghorydd E.H. Lewis

Michaelmas Cottage, Colwinston, CF71 7NB

Clerc: Mr. K. Protheroe

1 White House, Barry, CF62 6FB

Cyngor Tref y Bont Fael a Llanfleiddan

Maer: Y Cynghorydd A.T. Trousdell

Ashley Cottage, Bridge Road, Llanblethian, Cowbridge, CF71 7JG 

Clerc y Dref: Mrs. C. Anderson

Town Hall, Cowbridge, CF71 7AD

Dinas Powys

Cadeirydd: Y Cynghorydd J. Fanshaw

11 Millbrook Close, Dinas Powys, CF64 4DD

Clerc: Mrs. B. Smreczak

Council Office, Parish Hall, Britway Road, Dinas Powys, CF64 4AF

 

 

Ewenni 

Cadeirydd: Y Cynghorydd A. Glanville

15 Wick Road, Ewenny, CF35 5BL

Clerc: Mrs. C. Flower

20 Ffordd Candleston, Broadlands, Bridgend, CF35 5DU

Llancarfan

Cadeirydd: Y Cynghorydd M. Hughes

Brookside, Llancarfan, CF62 3AD

Clerc: Mrs. J. Western

9 Somerset Road, Barry, CF62 8BL 

Llandochau

Cadeirydd: Y Cynghorydd P. Gay

15 Spencer Drive, Llandough, CF64 2LR 

Clerc: Mr. P.R. Egan BA, Chartered MCIPD, MILCM, F.Inst LM, FIPSM

63 Woodham Park, Barry, CF62 8FJ

 

Llandŵ 

Cadeirydd: Y Cynghorydd C. Cornelius

Brook Lodge, Sigingstone, CF71 7LP 

Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol: Mr. D.L. Jones

47 Cefn Road, Cefn Cribwr, Bridgend, CF32 0BA

Llanfair

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. M. Llewellyn

Channel View, St. Hilary, Cowbridge, CF71 7DP 

Clerc: Mrs. J. Griffin

41 The Verlands, Cowbridge, CF71 7BY

Llangan

Cadeirydd: Y Cynghorydd K. Jones

Ruthyn Fach, St. Mary Hill, Bridgend, CF35 5EB

 • Home: 01656 860552
 • none

Clerc: Mr. K. Protheroe

1 White House, Barry, CF62 6FB 

Llanmaes 

Cadeirydd: Y Cynghorydd T. Fowler

Ty Felin Fawr, Llanmaes, CF61 2XR 

Clerc: Ms. C. Alexander

Apart 2 Alexandra House, Beach Road, Penarth, CF64 1FN

Cyngor Tref Llanilltud Fawr

Maer: Y Cynghorydd R. Gant

1 Glamorgan Close, Llantwit Major, CF61 1UF 

Clerc y Dref: Ms. R. Quinn

Town Hall, Llantwit Major, CF61 1SD

Llanfihangel-y-Pwll a Lecwydd

Cadeirydd: Y Cynghorydd D. Jones

1 The Courtyard, Michaelston le Pit, CF64 4HE 

Clerc: Mrs. J. Haigh

1 Stacey Road, Dinas Powys, CF64 4AE 

Cyngor Tref Penarth 

Maer: Y Cynghorydd A. Thomas

c/o West House, Stanwell Road, Penarth, CF64 2YG

Clerc y Dref: Mrs. E. Boylan

Penarth Town Council, West House, Stanwell Road, Penarth, CF64 2YG

  • Office: 02920 700721 

enquiries@penarthtowncouncil.gov.uk

 

Pendeulwyn 

Cadeirydd: Y Cynghorydd G. Thomas

Duffryn Bach, Pendoylan, CF71 7UP

Clerc: Mrs. J. Roberts

44, Heol St. Cattwg, Pendoylan, Cowbridge, CF71 7UG

Craig Penllyn

Cadeirydd: Y Cynghorydd Dr. S.C. Howells

3 Badgers Brook Drive, Ystradowen, CF71 7TX 

Clerc: Mr. A. Williams

13 Wye Close, Barry, CF62 7TF

Llanbedr-y-fro

Is-Cadeirydd: Y Cynghorydd D. Moody-Jones

8 Main Avenue, Peterston Super Ely, CF5 6LQ

Clerc: Ms. T. Trundle

10 Manor Park, Llantwit Major, CF61 1RS

Sain Tathan

Cadeirydd: Y Cynghorydd S. Haines

34 Drake Close, St. Athan, CF62 4JF

Clerc: Mr. J. Haswell

8 Tathan Crescent, St Athan, CF62 4PE

 • Home: 01446 750050
 • Office: 01446 750452

 


Llansanffraid 

Cadeirydd: Aros am Wybodaeth

 

 • ..
 • ..

Clerc: Mrs. D. Brunsdon

31 Ty Gwyn Drive, Brackla, Bridgend, CF31 2QF

San Dunwyd

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. M. Jeffreys

East Monkton Farm, Broughton, CF71 7QR 

 • 01656 890323
 • marytjeffreys@gmail.com

Clerc: Mrs. D. Brunsdon

31 Ty Gwyn Drive, Brackla, Bridgend, CF31 2QF Preview

Sain Siorys a Llansanffraid ar Elai

Cadeirydd: Y Cynghorydd W. Howells

2 Porth Cottages, St. Brides Super Ely, CF5 6HE

Clerc:  Ms. N. Dunseath

9A Wellington Street, Tongwynlais, Cardiff, CF15 7LP

Sain Niclas a Thresimwn

Cadeirydd: Y Cynghorydd I. Perry

 

 • 07908 845765
 • Cllr.IanPerry@outlook.com

Clerc: Gwag

Sili a Larnog

Cadeirydd: Y Cynghorydd I. Barlow

c/o Jubilee Hall, Smithies Avenue, Sully, CF64 5SS

 • Swyddfa: 029 2053 0006
 •  

Clerc: 

c/o Jubilee Hall, Smithies Avenue, Sully, CF64 5SS

Llanddunwyd

Cadeirydd: Y Cynghorydd A. Thomas

Broadleaves, Welsh St. Donats, CF71 7SS

Clerc: Mrs. V. Pearce

Maendy House, Maendy, Cowbridge, CF71 7TG

Gwenfo

Cadeirydd: Y Cynghorydd D. Oliver

c/o Wenvoe Community Centre, Old Port Road, Wenvoe, CF5 6AL 

Clerc: Ms. C. Harlow

c/o Community Centre, Old Port Road, Wenvoe, CF5 6AL

Y Wig

Cadeirydd: Aros am Wybodaeth

 

 •  Home: 
 • ..

Clerc: Y Cynghorydd C. Hawkins

18 Ewenny Road, Wick, Cowbridge, CF71 7QA