Cost of Living Support Icon

Gadael yr UE

Gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar Brexit a beth mae hyn yn ei olygu i ddinasyddion yr UE sy'n byw yng Nghymru a busnesau.

 

Dinasyddion yr UE sy’n Byw yng Nghymru

Mae Brexit yn golygu y bydd angen i ddinasyddion yr UE a’u teuluoedd wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE i barhau i fyw a gweithio yn y DU erbyn 30 Mehefin 2021.

 

Busnesau

Mae'r DU wedi gadael yr UE ac wedi cytuno ar Gytundeb Masnach a Chydweithrediad, yn seiliedig ar dariffau sero, a sero gwotâu, lle mae nwyddau'n cwrdd â rheolau tarddiad ffafriol y DU-UE. Mae'r DU bellach y tu allan i undeb tollau'r UE, marchnad sengl yr UE a gorchymyn cyfreithiol cyfan yr UE. Mae hyn yn golygu y dylai busnesau wneud y newidiadau angenrheidiol i weithredu mewn gwlad fasnachu annibynnol.
 
Bydd y fideo isod gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, yn eich helpu i gefnogi a chynghori'r busnesau rydych chi'n gweithio gyda nhw, trwy ddarparu gwybodaeth am feysydd newid allweddol, fel y gallwch chi gynghori a chyfeirio at ganllawiau penodol ar feysydd blaenoriaeth.

 

Helpu busnesau i ddeall y rheolau masnachu newydd gyda'r UE a Gogledd Iwerddon