Cost of Living Support Icon

exh welsh headerArddangosfeydd

Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos yn ein Horiel hardd.  Mae'r Oriel yn cynnal arddangosfeydd celf a ffotograffiaeth lleol a'r Fro gyfan bob mis calendr.*

 

Nid oes ffi am gynnal arddangosfeydd celf, fodd bynnag, ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau hyrwyddo/lansio y mae trefnwyr arddangos yn dymuno eu cynnal, mae ffi llogi lleoliad ac agor y bar yn berthnasol. 

 

Mae'r Comisiwn ar waith celf wedi'i werthu yn £25% + TAW.

 

Sylwer nad yw’r oriel ar agor pan gynhelir digwyddiadau.

 

*Mae Oriel y Pafiliwn yn ofod aml-ddefnydd ac felly rydym yn sensitif i gynnwys unrhyw waith a arddangosir. 

 

exhibition sight life

Arddangosfa Sight Life

Ebrill 2024

Arddangosfa ysbrydoledig sy'n rhoi cyfle i bobl sy'n dioddef nam ar eu golwg arddangos eu sgiliau ffotograffiaeth.

 

nick john rees

Arddangosfa Nick John Rees

Mai 2024

Artist morol sy'n arbenigo mewn arfordiroedd Cymru, Dyfnaint, Cernyw a Llydaw.