Cost of Living Support Icon

exh welsh headerArddangosfeydd

Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos yn ein Horiel hardd.  Mae'r Oriel yn cynnal arddangosfeydd celf a ffotograffiaeth lleol a'r Fro gyfan bob mis calendr.*

 

Nid oes ffi am gynnal arddangosfeydd celf, fodd bynnag, ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau hyrwyddo/lansio y mae trefnwyr arddangos yn dymuno eu cynnal, mae ffi llogi lleoliad ac agor y bar yn berthnasol. 

 

Mae'r Comisiwn ar waith celf wedi'i werthu yn £25% + TAW.

 

Sylwer nad yw’r oriel ar agor pan gynhelir digwyddiadau.

 

*Mae Oriel y Pafiliwn yn ofod aml-ddefnydd ac felly rydym yn sensitif i gynnwys unrhyw waith a arddangosir. 

 

Penarth Chamber Music Festival Photography Exhibition

Arddangosfa Ffotograffiaeth Gwyl Gerdd Siambr Penarth

Mehefin 2024

Mae'r delweddau'n dal hanfod ein heiliadau cerddorol, gan adrodd stori o'r ymarferion agos i'r perfformiadau syfrdanol a ddiffiniodd yr ŵyl; ynghyd â golygfeydd arfordirol tawel a phrydferth Penarth.

Penarth-Pier-Pavilion-July-2024-Exhibition

Arddangosfa Cymdeithas Dyfrlliw Frenhinol Cymru

Gorffennaf 2024

Mae'r sioe yn benllanw o weithiau a gyflawnwyd yn dilyn y pandemig ac mae'n rhoi cipolwg ar yr ystod o arddulliau a dehongliadau a'r defnydd o'r cyfryngau hyblyg iawn sy'n seiliedig ar ddŵr gan aelodau'r cymdeithasau. Yn arddangos rhwng 3ydd a 31ain Gorffennaf (yr oriel ar gau ar ddiwrnodau pan fydd digwyddiadau'n digwydd), mynediad trwy'r Caffi ar ochr Pier i'r adeilad.