Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

wedding hands RS

 

Priodasau ym Mhafiliwn Pier Penarth

Pier Pafiliwn Penarth yw'r lleoliad mwyaf eiconig gyda golygfeydd morol ysblennydd ar draws Môr Hafren. 

 

Y tu mewn i'r Pafiliwn mae sawl lle rhamantus i chi a'ch gwesteion eu mwynhau, a gyda'r nos, mae mynediad unigryw i'r Pier ei hun hefyd ar gael.

 

Trwydded i gynnal priodasau, seremonïau sifil a phartneriaethau sifil o 10 i 110 o westeion.

 

Byddem yn falch iawn o ddangos i chi o amgylch Pafiliwn Pier Penarth, i wneud apwyntiad ar gyfer gwylio, cysylltwch â:

  • Pavilion@valeofglamorgan.gov.uk

 

wedding pixabay 2 RS

Ar eich Diwrnod Arbennig 

Bydd popeth yn cael ei ofalu am, o gynllun yr ystafell a lleoliadau, i fwyd gwych ac awyrgylch a fydd yn eich cael chi a'ch gwesteion yn dawnsio drwy’r nos!

 

Pafiliwn Pier Penarth yw'r lleoliad prydferthaf perffaith ar gyfer eich diwrnod mawr, gyda staff ymroddedig i helpu eich diwrnod priodas fod yn un didrafferth.

 

Mae ein tîm yn edrych ymlaen at glywed gennych - cysylltwch â ni i drefnu dangos y lleoliad nodedig hwn i chi.

wedding 2 (morganjamephoto)
wedding 3 (morganjamephoto)
wedding 5 (morganjamephoto)
jake morley wedding 1
jake wedding 8
jake wedding 2