Cost of Living Support Icon

wedding couple 3 RS

Priodasau ym Mhafiliwn Pier Penarth

Pier Pafiliwn Penarth yw'r lleoliad mwyaf eiconig gyda golygfeydd morol ysblennydd ar draws Môr Hafren. 

 

Y tu mewn i'r Pafiliwn mae sawl lle rhamantus i chi a'ch gwesteion eu mwynhau, a gyda'r nos, mae mynediad unigryw i'r Pier ei hun hefyd ar gael.

 

Trwydded i gynnal priodasau, seremonïau sifil a phartneriaethau sifil o 10 i 110 o westeion.

 

Byddem yn falch iawn o ddangos i chi o amgylch Pafiliwn Pier Penarth, i wneud apwyntiad ar gyfer gwylio, cysylltwch â:

  • Pavilion@valeofglamorgan.gov.uk

 

wedding pixabay 2 RS

Ar eich Diwrnod Arbennig 

Bydd popeth yn cael ei ofalu am, o gynllun yr ystafell a lleoliadau, i fwyd gwych ac awyrgylch a fydd yn eich cael chi a'ch gwesteion yn dawnsio drwy’r nos!

 

Pafiliwn Pier Penarth yw'r lleoliad prydferthaf perffaith ar gyfer eich diwrnod mawr, gyda staff ymroddedig i helpu eich diwrnod priodas fod yn un didrafferth.

 

Mae ein tîm yn edrych ymlaen at glywed gennych - cysylltwch â ni i drefnu dangos y lleoliad nodedig hwn i chi.

wedding 2 (morganjamephoto)

wedding 3 (morganjamephoto)

wedding 5 (morganjamephoto)

jake morley wedding 1

jake wedding 8

jake wedding 2

 

Ewedding brochure RSich Diwrnod Arbennig

Llongyfarchiadau! Gadewch inni eich helpu i gynllunio'r seremoni berffaith ym Mro Morgannwg.

 

Lawrlwythwch y llyfryn