Cost of Living Support Icon

what's on welsh 1

Digwyddiadau

Mae Pafiliwn Pier Penarth yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn; dyma ganllaw i'r hyn sydd ymlaen dros yr wythnosau nesaf..... 

nick john rees

Arddangosfa Gelf Nick John Rees

Tachwedd 2023

 

wreath making 2

Gweithdy Gwneud Torchau NADOLIG 

Dydd Mercher 29 neu 30 Tachwedd neu Dydd Mercher 6 Rhagfyr 2023, 7pm

Tocynnau: £49.95 a ffi archebu

Rydym yn falch iawn o groesawu'n ôl i Bafiliwn Penarth, Toni Horne o Lily Pad Florist, am noson hyfryd o greadigrwydd Nadoligaidd!

 

Cadwch le nawr

art history 2

Sgwrs Hanes Celf – Stori’r Nadolig mewn Celf

Dydd Iau 7 Rhagfyr 2023, 2pm

Tocynnau: 15.50 y pen + ffi archebu Mae pris tocyn yn cynnwys Te a Theisen

Ymunwch â ni ar gyfer y digwyddiad Nadoligaidd hwn ym Mhafiliwn Pier Penarth gyda'r darlithydd hanes celf clodfawr, Stella Grace Lyons am y sgwrs hynod ddiddorol hon am stori'r Nadolig mewn celf. Mae'r stori wedi addurno ein cardiau Nadolig ac wedi rhoi cyfle i gannoedd o artistiaid ychwanegu lliw egsotig a golau dramatig at eu gwaith.

 

Cadwch le nawr

at a loss film

At a Loss – Dangosiad Ffilm Artist

Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr 2023, 2pm

Tocynnau: Ddigwyddiad am ddim yw hwn

Mae At a Loss yn rhaglen unigryw o naw ffilm fer a wnaed gan artistiaid sy'n cael ei dangos ym Mhafiliwn Pier Penarth am 2pm Ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr 2023. Mae'r artistiaid ffilm yn rhan o arddangosfa fwy sydd i'w gweld yn Oriel Gelf Ganolog y Barri ac maent yn dod o Gymru, gweddill y DU a gwledydd rhyngwladol. Bydd rhai o'r artistiaid yn ymuno â ni yn y sioe i siarad am eu gwaith.

 

Cadwch le nawr

swas logo

Arddangosfa Gelf South Wales Art Society

5 Rhag 2023 - 19 Ion 2024

mini music logo (2)

Sesiynau Cerddoriaeth yn y Bore i Blant Bach

Dydd Mercher 6 Rhagfyr 2023, 9.30am neu 10.45am

Tocynnau: £25.95 y pen (mae ffi archebu’n berthnasol) Mae pris y tocyn yn cynnwys rhôl rhost mochyn poeth gyda saws afal, stwffin a ‘crackling’!

Mae Pafiliwn Pier Penarth yn falch iawn o fod yn bartner gyda Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru i ddod â sesiynau bach Cerddoriaeth Bore gwych i chi. Mae'r rhain yn ddosbarthiadau cerddoriaeth a symud bywiog ar gyfer plant dan 5 oed sy’n llawn hwyl i blant a rhieni at ei gilydd.

 

Cadwch le nawr

Quartet Draig

Quartet Draig string quartet present a Christmas Concert

Friday 8th December 2023, 2pm

Tocynnau:

 £10 (booking fee applies)

The young and dynamic string quartet ‘Quartet Draig' return for a festive concert to end their 2023 residency at Penarth Pier Pavilion. This Christmas concert features well-known festive songs alongside choral works, soundtracks from Christmas films and classic seasonal pieces.

 

Cadwch le nawr

pavilion 5

Diwrnod Agored Pafiliwn Penarth a Digwyddiad Canu Carolau

Dydd Sadwrn 9 Rhagfyr 2023, 11am

Tocynnau: Ddigwyddiad am ddim yw hwn

Ymunwch â ni ar gyfer Diwrnod Agored Pafiliwn Penarth 2022 – cyfle i gwrdd â'r tîm a chael gwybodaeth am y lleoliad eiconig hwn! Mae'r diwrnod yn cychwyn gyda chanu carolau o flaen y Pafiliwn am 11am, ac rydym yn falch unwaith eto i gael Band Byddin yr Iachawdwriaeth Penarth i ymuno â ni, a'r cerddor lleol Richard Parry. Ar ôl y canu carolau, dewch fewn i gynhesu gyda the/coffi a mins peis a'r cyfle i edrych o gwmpas yr adeilad hardd yma.

 

Cadwch le nawr

clare teal banner RS

Cyngerdd gyda Clare Teal

Dydd Gwener 15 Rhagfyr 2023, 7.30pm

Tocynnau: £29.95 + ffi archebu, y pen 

Yn dilyn cyngerdd y gwerthwyd pob tocyn amdano ym mis Ebrill, mae Pafiliwn Pier Penarth yn falch iawn o gyhoeddi dychweliad Clare Teal a Jason Rebello y Nadolig hwn! 

 

Cadwch le nawr

kids disco

Disgo Nadolig i Blant ym Mhafiliwn Pier Penarth

Dydd Sul 17 Rhagfyr 2023, 11am

Tocynnau: £12.25 + ffi archebu y plentyn - Mae pris y tocyn yn cynnwys cacen gwpan Nadolig a diod feddal

Gwisgwch eich hoff wisg Nadoligaidd ac ymunwch â ni y Nadolig hwn ym Mhafiliwn Pier Penarth am ddisgo Nadolig llawn hwyl i blant ddydd Sul 17 Rhagfyr. Rydym yn falch iawn o groesawu'r DJ Sparky Marky yn ôl i'r Pafiliwn gyda'r caneuon a'r gemau Nadolig gorau.

 

Cadwch le nawr