Cost of Living Support Icon

what's on 2024 cover welsh

Digwyddiadau

Mae Pafiliwn Pier Penarth yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn; dyma ganllaw i'r hyn sydd ymlaen dros yr wythnosau nesaf.

 

sight life logo

Arddangosfa Ffotograffiaeth Sight Life

Ebrill 2024

Arddangosfa ysbrydoledig sy'n rhoi cyfle i bobl sy'n dioddef nam ar eu golwg arddangos eu sgiliau ffotograffiaeth.

mini music cover 2

Sesiynau Cerddoriaeth yn y Bore i Blant Bach

Dydd Mercher 24 Ebrill 2023, 9.30am neu 10.45am

Tocynnau: £6 y pen (mae ffi archebu’n berthnasol) Mae pris y tocyn yn cynnwys rhôl rhost mochyn poeth gyda saws afal, stwffin a ‘crackling’!

Mae Pafiliwn Pier Penarth yn falch iawn o fod yn bartner gyda Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru i ddod â sesiynau bach Cerddoriaeth Bore gwych i chi. Mae'r rhain yn ddosbarthiadau cerddoriaeth a symud bywiog ar gyfer plant dan 5 oed sy’n llawn hwyl i blant a rhieni at ei gilydd.

 

Cadwch le nawr

nick john rees

Nick John Rees - Artist Morol

Mai 2024

Artist morol sy'n arbenigo mewn arfordiroedd Cymru, Dyfnaint, Cernyw a Llydaw.

art history john singer sargent

Sgwrs Hanes Celf – John Singer Sargent, Darlunio Oes Ceinder

Dydd Mai 21 Mai 2024, 2pm

Tocyn/nau: £15.50 y person (+ ffi archebu). Mae pris tocyn yn cynnwys Te a Chacen

Ymunwch â ni fis yma i glywed sgwrs ddiddorol y ddarlithwraig hanes celf o fri, Stella Grace Lyons, ar waith John Singer Sargent.

 

Cadwch le nawr

art history may morris

Sgwrs Hanes Celf – May Morris, Stori sy’n Werth ei Brodio

Dydd Mawrth 18 Mehefin 2024, 2pm

Tocyn/nau: £15.50 y person (+ ffi archebu). Mae pris tocyn yn cynnwys Te a Chacen

Ymunwch â'r darlithydd hanes celf clodfawr, Stella Grace Lyons am y cipolwg diddorol hwn ar waith May Morris.

 

Cadwch le nawr

illyria romeo and juliet

Digwyddiad: Illyria yn cyflwyno Romeo and Juliet, yng Ngerddi’r Cymin

Dydd Iau 11 Gorffennaf 2024, 7pm

Tocyn/nau: Oedolion: £18.95/Plentyn (dan 12 oed) £12.95 - codir ffi archebu

Ymunwch â ni ar gyfer cynhyrchiad theatr awyr agored Illyria o Romeo and Juliet yng ngerddi hardd y Cymin fis Gorffennaf eleni; cynhyrchiad angerddol, barddonol a hollol afaelgar o'r ffefryn Shakespeare hwn.

 

Cadwch le nawr

art history matisse

Sgwrs Hanes Celf – Matisse, Bwystfil Gwyllt Hanes Celf!

Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2024, 2pm

Tocyn/nau: £15.50 y person (+ ffi archebu). Mae pris tocyn yn cynnwys Te a Chacen

Ymunwch â ni ym mis Gorffennaf i glywed y darlithydd hanes celf o fri, Stella Grace Lyons, yn sôn am Matisse.

 

Cadwch le nawr

illyria dr doolittle

Illyria yn cyflwyno Dr Doolittle, yng Ngerddi’r Cymin

Dydd Sadwrn 10 Awst 2024, 3pm

Tocyn/nau: Oedolion: £18.95/Plentyn (dan 12 oed) £12.95 - codir ffi archebu

Mae Illyria yn dychwelyd gyda'u sioe boblogaidd yn 2018 Dr Doolittle. Rydym yn falch iawn o groesawu'r antur deuluol ddoniol, hoffus a chyffrous hon i Gerddi'r Cymin ym mis Awst.

 

Cadwch le nawr