Cost of Living Support Icon

what's on 2024 cover welsh

Digwyddiadau

Mae Pafiliwn Pier Penarth yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn; dyma ganllaw i'r hyn sydd ymlaen dros yr wythnosau nesaf.

 

Generic cinema film viewing

Sinema ym Mhafiliwn Penarth - 'THE HOLDOVERS'

Dydd Mercher 5 Mehefin 2024, 2pm - 4pm

Heb unrhyw deulu ac unman i fynd dros wyliau'r Nadolig yn 1970, mae'r athro Paul Hunham yn aros yn yr ysgol i oruchwylio myfyrwyr nad ydynt yn gallu teithio adref. Ar ôl ychydig ddyddiau, dim ond un myfyriwr sydd ar ôl - myfyriwr 18 oed o'r enw Angus, myfyriwr da sydd dan fygythiad o gael ei ddiarddel oherwydd ei ymddygiad gwael.

 

Yn ymuno â Paul ac Angus mae'r prif gogydd Mary sy'n darparu bwyd ar gyfer meibion o deulu cyfoethog. Collodd hithau ei mab ei hun yn ddiweddar yn Fietnam. Mae'r tri pherson gwahanol iawn hyn yn ffurfio teulu annhebygol dros y Nadolig, yn rhannu anffodion comig yn ystod pythefnos o eira yn New England gan helpu ei gilydd i ddeall nad ydynt yn gaeth i'w gorffennol a’u bod yn gallu dewis eu dyfodol eu hunain.

 

Cadwch le nawr

mini music cover 2

Sesiynau Cerddoriaeth yn y Bore i Blant Bach

Dydd Mercher 5 Mehefin 2024, 9.30 neu 10.45pm

Tocynnau: £6 y pen (mae ffi archebu’n berthnasol) Mae pris y tocyn yn cynnwys rhôl rhost mochyn poeth gyda saws afal, stwffin a ‘crackling’!

Mae Pafiliwn Pier Penarth yn falch iawn o fod yn bartner gyda Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru i ddod â sesiynau bach Cerddoriaeth Bore gwych i chi. Mae'r rhain yn ddosbarthiadau cerddoriaeth a symud bywiog ar gyfer plant dan 5 oed sy’n llawn hwyl i blant a rhieni at ei gilydd.

 

Cadwch le nawr

The Cassiopeia Chamber Ensemble

Ensemble Siambr Cassiopeia

Dydd Iau 13 Mehefin 2024 - 2pm - 3.30pm

Tocynnau: £7.50 y pen + ffi archebu

Ymgollwch ym myd sain hudolus gweithiau siambr Beethoven a Dvorak.

 

Dewch draw i Bafiliwn Penarth i glywed Ensemble Siambr Cassiopeia yn perfformio rhaglen gyffrous o Bedwarawd Llinynnol Op. 18 Rhif 4 yn C Leiaf Beethoven a Phumawd Piano Op. 81 Dvorak.

 

Mae'r digwyddiad hwn yn rhan o gyfnod preswyl Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn y pafiliwn, yn darparu llwyfan perfformio ar gyfer y genhedlaeth gyffrous nesaf o bobl greadigol sy'n dod i'r amlwg.

 

Ffurfiwyd Ensemble Cassiopeia ym mis Ionawr 2021 yn ystod eu blwyddyn gyntaf yn astudio perfformio cerddoriaeth arbenigol yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd. Bellach yn eu pedwaredd flwyddyn - eu blwyddyn olaf - ac yn graddio ym mis Gorffennaf, mae'r ensemble yn falch iawn o fod yn teithio'r DU yn perfformio amrywiaeth o weithiau siambr i ddathlu eu cyfnod yn creu cerddoriaeth gyda'i gilydd.

 

Fel rhan o'u hastudiaethau yn y conservatoire, mae'r grŵp wedi derbyn hyfforddiant gan weithwyr proffesiynol yn y diwydiant, megis aelodau o'r pedwarawdau llinynnol Consone, Agate a London Haydn, yn ogystal â Robin Green, pianydd cyngerdd; Simon Phillipo, pennaeth bysellfwrdd CBCDC a Lesley Hatfield, arweinydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC; yn ogystal â nifer o aelodau eraill o'r staff llinynnol a phiano uchel eu bri yn CBCDC.

 

Mae'r Ensemble wedi cael llawer o hwyl yn rhoi’r rhaglen hon at ei gilydd ac yn edrych ymlaen at berfformio ym Mhafiliwn Pier Penarth.

 

Cadwch le nawr

little concerts percussion

Cyngherddau Bach – 'Percussion Planet'

Dydd Sul 16 Mehefin 2024, 2pm neu 4pm

Tocynnau: £6 y pen (mae ffi archebu’n berthnasol) Mae pris y tocyn yn cynnwys rhôl rhost mochyn poeth gyda saws afal, stwffin a ‘crackling’!

Mae Cyngherddau Bach yn gwibio i Percussion Planet ym mis Mehefin! Ymunwch â ni yn ein hantur nesaf yn archwilio galaeth o offerynnau taro cyffrous, o Marimba i Ddrwm Tannau!

 

Cadwch le nawr

art history may morris

Sgwrs Hanes Celf – May Morris, Stori sy’n Werth ei Brodio

Dydd Mawrth 18 Mehefin 2024, 2pm

Tocynnau: £15.50 y person (+ ffi archebu). Mae pris tocyn yn cynnwys Te a Chacen

Ymunwch â'r darlithydd hanes celf clodfawr, Stella Grace Lyons am y cipolwg diddorol hwn ar waith May Morris.

 

Cadwch le nawr

Generic cinema film viewing

Sinema ym Mhafiliwn Penarth - 'ONE LIFE'

Dydd Mercher 19 Mehefin 2024, 2pm - 4pm

Stori wir Syr Nicholas 'Nicky' Winton, brocer ifanc o Lundain a achubodd 669 o blant Iddewig yn bennaf o'r Natsïaid yn y misoedd cyn yr Ail Ryfel Byd.

 

Ymwelodd Nicky â Prague ym mis Rhagfyr 1938 a daeth o hyd i deuluoedd a oedd wedi ffoi rhag twf y Natsïaid yn yr Almaen ac Awstria, gan fyw mewn amodau enbyd heb fawr ddim lloches na bwyd, ac o dan fygythiad o ymosodiad y Natsïaid. Sylweddolodd yn syth ei bod yn ras yn erbyn amser. Faint o blant y gallai ef a'r tîm eu hachub cyn i'r ffiniau gau? Hanner can mlynedd yn ddiweddarach, mae'n 1988 ac roedd tynged y plant nad oedd e wedi gallu dod â nhw i ddiogelwch yn Lloegr yn hunllef iddo; bob amser yn beio'i hun am beidio â gwneud mwy. Nid tan i sioe deledu fyw ar y BBC, 'That's Life', ei synnu trwy ei gyflwyno i rai plant a oedd wedi goroesi - sy’n oedolion bellach - ei fod o'r diwedd yn dechrau dod i delerau â'r euogrwydd a'r galar yr oedd wedi'i gario am bum degawd.

 

Cadwch le nawr

penarth chamber music fetisval large

Gŵyl Gerdd Siambr Penarth

26 i 30 Mehefin 2024

Tocynnau: Mae tocynnau rhwng £0 a £25 gyda thocynnau am ddim i blant 8-25 oed

Gwybodaeth am docynnau

Generic cinema film viewing

Sinema ym Mhafiliwn Penarth - 'THE MIRACLE CLUB'

Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2024, 2pm - 4pm

Ballygar, Iwerddon, 1967: cymuned glos sydd â ffordd ei hun o wneud pethau, wedi'i gwreiddio mewn traddodiadau o deyrngarwch, ffydd ac agosatrwydd. Dim ond un freuddwyd sydd gan y menywod o Ballygar i flasu rhyddid a dianc rhag y bywyd domestig heriol: i ennill pererindod i'r dref Ffrengig sanctaidd, Lourdes. A chyda rhywfaint o ymyrraeth gymwynasgar gan eu hoffeiriad drygionus a gwrthryfelgar, ffrindiau agos Lily, Eileen, Dolly a'i mab Daniel yw'r rhai 'lwcus' i ennill y tocyn arbennig hwn yn eu noson raffl leol.

 

Cadwch le nawr

illyria romeo and juliet

Digwyddiad: Illyria yn cyflwyno Romeo and Juliet, yng Ngerddi’r Cymin

Dydd Iau 11 Gorffennaf 2024, 7pm

Tocynnau: Oedolion: £18.95/Plentyn (dan 12 oed) £12.95 - codir ffi archebu

Ymunwch â ni ar gyfer cynhyrchiad theatr awyr agored Illyria o Romeo and Juliet yng ngerddi hardd y Cymin fis Gorffennaf eleni; cynhyrchiad angerddol, barddonol a hollol afaelgar o'r ffefryn Shakespeare hwn.

 

Cadwch le nawr

art history matisse

Sgwrs Hanes Celf – Matisse, Bwystfil Gwyllt Hanes Celf!

Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2024, 2pm

Tocynnau: £15.50 y person (+ ffi archebu). Mae pris tocyn yn cynnwys Te a Chacen

Ymunwch â ni ym mis Gorffennaf i glywed y darlithydd hanes celf o fri, Stella Grace Lyons, yn sôn am Matisse.

 

Cadwch le nawr

illyria dr doolittle

Illyria yn cyflwyno Dr Doolittle, yng Ngerddi’r Cymin

Dydd Sadwrn 10 Awst 2024, 3pm

Tocynnau: Oedolion: £18.95/Plentyn (dan 12 oed) £12.95 - codir ffi archebu

Mae Illyria yn dychwelyd gyda'u sioe boblogaidd yn 2018 Dr Doolittle. Rydym yn falch iawn o groesawu'r antur deuluol ddoniol, hoffus a chyffrous hon i Gerddi'r Cymin ym mis Awst.

 

Cadwch le nawr

kiki dee 2024 RS

Cyngerdd Kiki Dee a Carmelo Luggeri

Dydd Iau 14 Tachwedd 2024, 7.30pm

Tocynnau: £29.95 + ffi archebu, y pen

Mae'n bleser gennym groesawu Kiki Dee a Carmelo Luggeri yn ôl ar gyfer y cyngerdd acwstig agos-atoch hwn yn lleoliad hardd oriel gelf Pafiliwn Penarth.

 

Cadwch le nawr