Cost of Living Support Icon

Bwyd a Diod

Ein caffi pafiliwn yw'r lle perffaith i deuluoedd llwglyd fachu tamaid i'w fwyta.

 

Mae gennym amrywiaeth o opsiynau arlwyo sy'n addas ar gyfer pob parti a thîm sy'n barod i wneud eich digwyddiad pwrpasol yn un i'w gofio.

 

big fresh 1

Big Fresh Catering Company     

Profwch fwyd o safon gan gynnwys cacennau cartref anhygoel, gwasanaeth cyfeillgar a choffi gwych wrth fwynhau’r dirwedd hardd y mae'r adeilad celf deco hwn wedi'i osod arni.

Mae ein drysau ar agor 7 diwrnod yr wythnos felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dod i'n gweld yn fuan.

 

Cawn ein gyrru gan fenter Big Fresh lle mae'r holl elw a gynhyrchir o'n busnes corfforaethol a phreifat yn cael eu buddsoddi'n syth yn ôl i'r ysgolion hyfryd rydym yn gweithio gyda nhw.