Cost of Living Support Icon

Cysylltiadau defnyddiol

Rhifau ffon a chyfeiriadau rhai cyfleusterau lleol a llinellau cymorth cenedlaethol a allai fod yn ddefnyddiol i chi. 

Tîm Datrysiadau Tai

Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

01446 700111

 

Homes4U

Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

01446 700111

 

Job Centre Plus

9 Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4HA

0845 6043719

 

Flying Start

Heol Skomer, Y Barri, CF62 9DA

01446 732180

 

Llamau

236 Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4HS

01446 748852

 

Citizens Advice Bureau

119 Stryd Broad, Y barri, CF63 7TZ

08444772020

 

Atal y Fro

198 Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4HN

01446 744755

 

Amy Evans Centre

Ysbyty Barri, Heol Colcot, Y Barri, CF62 8YH

01446 454300

 

Shelter Cymru

02920 556120

Nodwch - Mae Shelter yn cynnal cymorthfeydd cyngor wythnosol yn eich ardal chi, cysylltwch â nhw'n uniongyrchol i gael rhagor o wybodaeth.

 

Mae Pobl yn dal cymorthfeydd tai yn y lleoliadau canlynol:

 

Pobl Office, BSC2, Hood Road, Barry, CF62 5QL

Pob wythnos - 9.30yb -3.30yp

 

Barry Job Centre Plus, Holton Road, Barry

Dydd Iau cyntaf o pob mis - 9.30yb - 12.30yp a 1.30yp - 4.30yp

 

Barry Library, Kings Square, Barry

Pob dydd mawrth - 10.00yb - 1.00yp and 2.00yp - 4.30yp

 

Penarth Job Centre Plus, Charnwood House, Plymouth Road, Penarth

Yr ail dydd Llun o pob mis - 9.30yb - 12.30yp and 1.30yp -4.30yp

 

St Athan, The Gathering Place, 1 Flemingston Road, St Athan

Dydd Mawrth cyntaf o pob mis - 1.00yp - 2.00yp

 

Llantwit Major, Bethel Baptist Church, Commercial Street, Llantwit Major

Pob dydd mercher - 12.00yp - 2.00yp

 

Os ydych am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Pobl ar: 

01446 502894