Newyddion archifol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys straeon newyddion sydd wedi ymddangos o'r blaen ar Dudalen Cartrefi'r Fro.

 

Mehefin 2021

  

Cartrefi'r Fro yn lansio eu prosiect ffitio retro Hybrid

Bydd Catretfi’r Fro yn lansio ei brosiect ôl-ffitio Hybrid ym mis Mai - bydd 57 eiddo yn elwa i ddechrau o'r cynllun hwn lle bydd ail fath o wres yn gweithio ochr yn ochr â'u systemau presennol, i gael rhagor o wybodaeth cliciwch isod

 

Prosiect FfitIo Retro Hybrid Holi ac Ateb

 

 CY FSF banner

 

Mae prosiect Tai’r Fro a Cyfle’n Codi wedi lansio prosiect Cyllid, Sgiliau a Dyfodol yn ddiweddar gyda'r nod o helpu pobl i reoli arian, datblygu sgiliau a sicrhau cyflogaeth yn y dyfodol.

 

 Cyllid, Sgiliau a Dyfodol - mwy o wybodaeth

 

Medi 2021

  

Prosiect Chwaraeon Lleol yn cael hwb buddsoddi cymunedol 

Sports Hut Sign & Shed

Lansiodd Sue Watts siop rydd, Bootaful Sports 4 All, o'i chartref yn y Barri ym mis Mehefin 2020.

 

Bootaful Sports 4 All

 

Mae Bootaful Sports 4 All wedi cael cefnogaeth gan Gyngor Bro Morgannwg a Pendragon ac mae bellach yn symud o ystafell gefn Ms Watt i sied wedi'i dylunio'n arbennig.

 

 

Prosiect Bioamrywiaeth Gwenog Court

Gwenog Court

Mae Cartrefi'r Fro a Phartneriaeth Natur Leol Bro Morgannwg yn ymuno i lansio prosiect pontio'r cenedlaethau sy'n gweithio gydag Ysgol Gynradd yr Holl Seintiau a thrigolion cynllun tai gwarchod Gwenog Court i gynyddu Bioamrywiaeth a gwella'r mannau gwyrdd lleol.

 

Prosiect Bioamrywiaeth Gwenog Court