Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

CY FSF bannerCyllid, Sgiliau a Dyfodol

Mae prosiect Tai’r Fro a Cyfle’n Codi wedi lansio prosiect Cyllid, Sgiliau a Dyfodol yn ddiweddar gyda'r nod o helpu pobl i reoli arian, datblygu sgiliau a sicrhau cyflogaeth yn y dyfodol.

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol, gallai fod gennych hawl i gael cymorth gyda:

 • Chyllidebu ac arian

 • Magu hyder

 • Sicrhau cyflogaeth

 • Hawlio Credyd Cynhwysol a Budd-daliadau

 • Tai

 • Sgiliau Digidol

Datblygwyd y prosiect i gefnogi ceiswyr gwaith yn dilyn pandemig y coronafeirws, a chaiff ei gyflwyno mewn tri cham:

 

 • Yn gyntaf, bydd cyfranogwyr yn cael cymorth ar reoli eu harian, hawlio budd-daliadau a chyda materion sy'n ymwneud â hawlio Credyd Cynhwysol.

 

 • Yn ail, bydd cyfranogwyr yn cael asesiadau sgiliau ac yn cael cyfleoedd hyfforddi a datblygu, gan gynnwys meithrin hyder a sgiliau digidol. Bydd cyfranogwyr hefyd yn gallu cael gwasanaethau cymorth ychwanegol ar gyfer pethau fel iechyd meddwl a dibyniaeth ar gyffuriau neu alcohol.

 

 • Yn olaf, bydd y prosiect yn darparu cymorth ymarferol i helpu cyfranogwyr i gael cyfleoedd cyflogaeth diogel a lleoliadau profiad gwaith. Byddant hefyd yn gallu ennill cymwysterau achrededig ar eu llwybr gyrfa dewisol.

 

The project is being funded by the DWP and will be delivered by Vale Homes and the Opportunity Knocks Program over the next 12 months. 

Mae'r prosiect yn cael ei ariannu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau a chaiff ei ddarparu gan Gartrefi'r Fro a'r Rhaglen Cyfle’n Codi dros y 12 mis nesaf. 


Am ragor o wybodaeth neu i wneud cais, cysylltwch â: Lianne

 • 07522710254
 • FSF@valeofglamorgan.gov.uk