Cost of Living Support Icon

Porth Tai 

Mae Porth Tai Bro Morgannwg ar gyfer tenantiaid, prydleswyr ac ymgeiswyr tai

 

woman-on-apple-ipad

Bydd defnyddio'r porth yn:

  • Arbed amser i chi e.e na fyddwn yn aros mewn ciwiau i siarad â rhywun p'un ai'n bersonol neu ar y ffôn

  • Eich galluogi i gyflawni tasgau cyffredin ar amser sy'n gyfleus i chi

  • Darparu mynediad hawdd i llu o nodweddion personol

  • Eich galluogi i weld eich cydbwysedd rhent, trafodion diweddar a thalu eich rhent;

  • Gweld neu ddiwygio cais am dai presennol

  • Adrodd ar unrhyw faterion rheoli tai e.e sbwriel, materion sŵn ac ati, i'ch tîm cymdogaeth
  • Anfon neges atom am fater arall.

 

Mewngofnodwch i’r porthol

 

Os ydych chi'n defnyddio'r porth am y tro cyntaf bydd angen i chi  ofyn am gyfrif. Yna byddwn mewn cysylltiad i roi eich manylion mewngofnodi i chi.