Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Cynlluniau Gwarchod

Caiff tai gwarchod eu dylunio gydag anghenion pobl hŷn mewn golwg ac yn gyffredinol, dim ond i'r rheiny dros 60 oed y maen nhw ar gael. 

 

Mae Cartrefi’r Fro yn darparu 5 cynllun tai gwarchod. Mae’r rhain yn y Barri, Penarth, Dinas Powys, y Bont-faen a Llanilltud Fawr. 

 

Nod y cynlluniau yw helpu pobl i fyw'n annibynnol.

 

Crawshay Court, Llanilltud Fawr

Eagleswell Road, Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg, CF61 2GE

 

Wedi'i adeiladu ym 1975, mae Crawshay Court yn cynnwys 34 o fflatiau a byngalos. Mae 25 eiddo yn fflatiau ag un ystafell wely ond mae 9 byngalo â dwy ystafell wely. Mae’r amwynderau sydd ar gael yn Crawshay Court yn cynnwys lolfa, ystafell golchi dillad gyffredin, cyfleusterau i westeion a gardd 

 

Cydlynydd y cynllun yw Sheralee Baldwin y gellir cysylltu ag ef ar: 

 

Gwenog Court, Y Barri

Cwm Talwg, Y Barri, De Morgannwg , CF62 7QT

 

This property is for residents aged over 60. Built in 1981 in the Cwm Talwg area of Barry, Gwenog Court consists of 85 flats and bungalows: Gwenog Court has a total of 31 one bedroom flats and one Guestroom, Cwm Parc has a total of 20 one bedroom flats, Proctor Close has 17 one bedroom bungalows and 1 two bedroom bungalow, and Peterswell Road has a total of 16 one bedroom flats. Amenities provided at Gwenog Court include a lounge, an I.T. room, communal laundry rooms, and guest facilities.

 

Cydlynydd y cynllun yw Gaynor Chaplin y gellir cysylltu ag ef ar: 

 

Longmeadow Court, Cowbridge

Druids Green, Y Bont-faen, De Morgannwg, CF71 7BP

 

Mae Longmeadow Court, a adeiladwyd ym 1976, yn cynnwys 27 eiddo. O’r rhain, mae 24 yn fflatiau ag un ystafell wely, mae dau’n unedau camu i lawr ac mae un yn fflat i reolwr – mae hyn yn cynnwys eiddo sy’n bodloni’r safon symudedd. Mae’r amwynderau sydd ar gael yn Longmeadow Court yn cynnwys lolfa, ystafell golchi dillad gyffredin, cyfleusterau i westeion, ystafell fwyta, gardd flaen a gardd gefn.

 

Cydlynydd y cynllun yw Nick Battersby y gellir cysylltu ag ef ar:

 

Redlands House, Penarth

10 Redlands Avenue, Penarth, CF64 2QT

 

Mae Redlands House, a adeiladwyd ym 1973, yn cynnwys 86 fflat a byngalo. O’r rhain, mae’r rhan fwyaf yn eiddo ag un ystafell wely ac mae 5 eiddo â dwy ystafell wely a 2 uned camu i lawr.  Mae’r amwynderau sydd ar gael yn Redlands House yn cynnwys lolfa, ystafell golchi dillad gyffredin, cyfleusterau i westeion a gardd.  

 

Cydlynydd y cynllun yw Gill Evans y gellir cysylltu ag ef ar: 

 

Fairoaks, Dinas Powys

Fairoaks, Dinas Powys, De Morgannwg, CF64 4QW

 

Mae Fairoaks, a adeiladwyd ym 1971, yn cynnwys 100 o fflatiau a byngalos. O’r rhain, mae’r rhan fwyaf yn eiddo ag un ystafell wely ac mae dwy uned fwy o faint â dwy ystafell wely.  Mae’r amwynderau sydd ar gael yn Fairoaks yn cynnwys lolfa, ystafell fwyta, ystafell golchi dillad gyffredin, ystafell TG, ystafell sinema a gardd. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 

 

Cydlynydd y cynllun yw Kath Burt y gellir cysylltu ag ef ar: