Cost of Living Support Icon

Cynlluniau Gwarchod

Caiff tai gwarchod eu dylunio gydag anghenion pobl hŷn mewn golwg ac yn gyffredinol, dim ond i'r rheiny dros 60 oed y maen nhw ar gael. 

 

Mae Cartrefi’r Fro yn darparu 5 cynllun tai gwarchod. Mae’r rhain yn y Barri, Penarth, Dinas Powys, y Bont-faen a Llanilltud Fawr. 

 

Nod y cynlluniau yw helpu pobl i fyw'n annibynnol.

 

Crawshay Court, Llanilltud Fawr

Eagleswell Road, Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg, CF61 2GE

 

Wedi'i adeiladu ym 1975, mae Crawshay Court yn cynnwys 34 o fflatiau a byngalos. Mae 25 eiddo yn fflatiau ag un ystafell wely ond mae 9 byngalo â dwy ystafell wely. Mae’r amwynderau sydd ar gael yn Crawshay Court yn cynnwys lolfa, ystafell golchi dillad gyffredin, cyfleusterau i westeion a gardd 

 

Cydlynydd y cynllun yw Katrina Zaworotko y gellir cysylltu ag ef ar: 

 

Gwenog Court, Y Barri

Cwm Talwg, Y Barri, De Morgannwg , CF62 7QT

 

This property is for residents aged over 60. Built in 1981 in the Cwm Talwg area of Barry, Gwenog Court consists of 85 flats and bungalows: Gwenog Court has a total of 31 one bedroom flats and one Guestroom, Cwm Parc has a total of 20 one bedroom flats, Proctor Close has 17 one bedroom bungalows and 1 two bedroom bungalow, and Peterswell Road has a total of 16 one bedroom flats. Amenities provided at Gwenog Court include a lounge, an I.T. room, communal laundry rooms, and guest facilities.

 

Cydlynydd y cynllun yw Gaynor Chaplin y gellir cysylltu ag ef ar: 

 

Longmeadow Court, Cowbridge

Druids Green, Y Bont-faen, De Morgannwg, CF71 7BP

 

Mae Longmeadow Court, a adeiladwyd ym 1976, yn cynnwys 27 eiddo. O’r rhain, mae 24 yn fflatiau ag un ystafell wely, mae dau’n unedau camu i lawr ac mae un yn fflat i reolwr – mae hyn yn cynnwys eiddo sy’n bodloni’r safon symudedd. Mae’r amwynderau sydd ar gael yn Longmeadow Court yn cynnwys lolfa, ystafell golchi dillad gyffredin, cyfleusterau i westeion, ystafell fwyta, gardd flaen a gardd gefn.

 

Cydlynydd y cynllun yw Steffan Dyer y gellir cysylltu ag ef ar:

 

Redlands House, Penarth

10 Redlands Avenue, Penarth, CF64 2QT

 

Mae Redlands House, a adeiladwyd ym 1973, yn cynnwys 86 fflat a byngalo. O’r rhain, mae’r rhan fwyaf yn eiddo ag un ystafell wely ac mae 5 eiddo â dwy ystafell wely a 2 uned camu i lawr.  Mae’r amwynderau sydd ar gael yn Redlands House yn cynnwys lolfa, ystafell golchi dillad gyffredin, cyfleusterau i westeion a gardd.  

 

Cydlynydd y cynllun yw Gill Evans y gellir cysylltu ag ef ar: 

 

Fairoaks, Dinas Powys

Fairoaks, Dinas Powys, De Morgannwg, CF64 4QW

 

Mae Fairoaks, a adeiladwyd ym 1971, yn cynnwys 100 o fflatiau a byngalos. O’r rhain, mae’r rhan fwyaf yn eiddo ag un ystafell wely ac mae dwy uned fwy o faint â dwy ystafell wely.  Mae’r amwynderau sydd ar gael yn Fairoaks yn cynnwys lolfa, ystafell fwyta, ystafell golchi dillad gyffredin, ystafell TG, ystafell sinema a gardd. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 

 

Cydlynydd y cynllun yw Abdirahman Hassan y gellir cysylltu ag ef ar: