Cost of Living Support Icon

Ar Grwydr!

Ydych chi’n poeni am eich ardal? Ydych chi eisiau codi materion gyda'ch tîm cymdogaeth? Mae ein tîm cymdogaeth allan ar grwydr ar ddiwrnodau penodol, a gallwch chi gymryd rhan:

 

Hoffai'ch Cynorthwyydd Cymdogaeth, Cara, eich gwahodd i'ch taith ar grwydr leol: 

 • AR GRWYDR YN COLCOT - Cwrdd yng Nghanolfan Gymunedol Colcot Dyddiadau o hyn tan ddiwedd 2024: 

  06/12/2023 @ 10am

  06/02/2024 @ 10am

  02/04/2024 @ 10am

  04/06/2024 @ 10am

  06/08/2024 @ 10am

  01/10/2024 @ 10am

  03/12/2024 @ 10am

 • AR GRWYDR YN NHREF Y BARRI - Cyfarfod yng Ngwesty Tradross Dyddiadau o hyn tan ddiwedd 2024: 

  02/01/2024 @ 10am

  05/03/2024 @ 10am

  07/05/2024 @ 10am

  02/07/2024 @ 10am

  03/09/2024 @ 10am

  05/11/2024 @ 10am

 • AR GRWYDR CANOLOG - Dyfarfod ym Maes Parcio Williams Crescent Dyddiadau o hyn tan ddiwedd 2024: 

  21/12/2024 @ 11am

  22/02/2024 @ 11am

  25/04/2024 @ 11am

  27/06/2024 @ 11am

  24/10/2024 @ 11am

  19/12/2024 @ 11am

 • AR GRWYDR RN BUTTRILLS - Cyfarfod ym Maes Tŷ Awbery House Dyddiadau o hyn tan ddiwedd 2024: 

  19/01/2024 @ 10am

  15/03/2024 @ 10am

  17/05/2024 @ 10am

  19/07/2024 @ 10am

  20/09/2024 @ 10am

  19/11/2024 @ 10am

 

Hoffai’ch Cynorthwyydd Cymdogaeth, Luke, eich gwahodd i'ch taith ar grwydr leol:

 • AR GRWYDR yn St Luke's Avenue - Cyfarfod yn y Pod Bwyd
  Dydd Mercher cyntaf y mis am 10:30am
 • AR GRWYDR yn Redlands Avenue - Cyfarfod y tu allan i Redlands House 
  Ail ddydd Mercher bob mis am 2pm
 • AR GRWYDR yn Fair oaks - Cyfarfod yn Youldon House
  Dydd Llun cyntaf bob mis am 10:30am
 • AR GRWYDR yn Stratford Green a Hathaway - Cyfarfod yn y Maes Parcio
  Ail ddydd Llun y mis am 10am
 • AR GRWYDR yn Lennox Green - Cyfarfod yn y Maes Parcio 
  Dydd Llun olaf y mis am 10am

 

Hoffai’ch Cynorthwyydd Cymdogaeth, Paul, eich gwahodd i'ch taith ar grwydr leol:
 • Taith gerdded Ynys y Barri - Cwrdd yn Earl Crescent, Ynys y Barri

   Ail ddydd Iau bob mis am 10.30am

 • Taith gerdded Sain Tathan - Cwrdd yn Llys Owain, Sain Tathan 

   Ail ddydd Iau bob mis am 2pm

 • Taith gerdded y Rhws - Cwrdd yn Stewart Road, y Rhws 

   Dydd Iau cyntaf bob mis am 10.30am

 • Taith gerdded Gorllewin y Barri - Cwrdd yn Co-op Claude Road

   Trydydd dydd Iau bob mis am 11am.

 • Taith gerdded Llanilltud Fawr - Cwrdd yn Bedford Rise 

   Ail ddydd Iau bob mis am 12.00pm

 

Hoffai’ch Cynorthwyydd Cymdogaeth, Gareth, eich gwahodd i'ch taith ar grwydr leol:
 • Taith Gerdded Gibbonsdown – Cwrdd yn Michaelston Close y safle bws, St Brides Way

  Y dydd Mawrth olaf o bob mis am 11am 

 • Taith Gerdded Treharne – Cwrdd wrth yr hysbysfwrdd y tu allan i Hostel Tŷ Iolo

  Y dydd Iau olaf o bob mis am 11am