Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

 

Beth yw hwn?

Mae Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn gyfraith newydd sy'n cael ei chyflwyno gan Lywodraeth Cymru ar 1 Rhagfyr 2022 ac mae'n effeithio ar bob tenant a landlord yn y sector rhentu cyhoeddus a phreifat yng Nghymru, gan gynnwys Cyngor Bro Morgannwg fel eich landlord a chi fel ein tenant. Bydd yn gwella'r ffordd mae pobl yn rhentu, yn rheoli ac yn byw mewn cartrefi rhent yng Nghymru.

 

Sut fydd hyn yn effeithio arnoch chi?

Y Cyngor fydd eich landlord o hyd a byddwch yn parhau i dderbyn yr un gwasanaeth tai ag yr ydych yn ei wneud ar hyn o bryd.  Byddwch yn dal i allu byw yn eich cartref, byddwch yn dal i dalu rhent, a byddwn yn dal i wneud eich atgyweiriadau ac yn gofalu am eich ystadau a'ch ardaloedd

cymunedol. Rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru a sefydliadau tai eraill i baratoi ar gyfer y newidiadau, a bydd ein staff yn gweithio'n galed i sicrhau bod y newidiadau'n cael eu gweithredu mor ddi-dor â phosibl. 

 

 

Cysylltwch â Ni

Ar gyfer unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost rentinghomeswales@valeofglamorgan.gov.uk

 

Neu cysylltwch â'ch Rheolwr Cymdogaeth