Cynilo

Os yw eich cleient wedi llwyddo i leihau faint mae’n ei wario ac yn dymuno cynilo i'r dyfodol, neu hyd yn oed at dargedau penodol.

 

Creu Targed Cynilo

Beth ydych chi eisiau, faint fyddwch chi angen a pha mor hir fydd hi’n cymryd i chi gynilo?

 

Mae gan y wefan Gwasanaeth Cyngor Ariannol

fwy o wybodaeth i’ch helpu i greu a chyrraedd eich targed cynilo!

 

I gael cymorth wrth adio popeth at ei gilydd, gallwch ddefnyddio Cyfrifydd Cynilo'r Gwasanaeth Cyngor Ariannol.

Dewiswch Gyfrif Cynilion

Rydych wedi creu cynllun cynilion ond ble ddylech chi roi’r arian nawr?

 

Mae gan y Gwasanaeth Cyngor Ariannol syniadau da i’ch helpu chi i ddewis cyfrif cynilion.

 

Gallwch ddefnyddio gwefan y Gwasanaeth Cyngor Ariannol i gymharu cyfrifon cynilion.

 

 

Gwefannau Defnyddiol

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth ar gynilo ar y gwefannau canlynol: