Cost of Living Support Icon

Hwyluso Hygyrchedd

Hwn oedd un o’r 10 canlyniad a bennwyd i’w blaenoriaethu yn Strategaeth Gymunedol Bro Morgannwg 

 

Mae pobl o bob oed yn weithredol ym mywyd y Fro, ac maent yn meddu ar y gallu a’r hyder i gydnabod eu hanghenion fel unigolion ac o fewn eu cymunedau, ac yn medru manteisio’n llawn ar bob cyfle a ddaw i’w rhan.

 

Mae ystod eang o wasanaethau ar gael er mwyn helpu pobl i fanteisio ar gyfleoedd i fyw yn annibynnol o fewn eu cymuned leol a’r tu hwnt iddi. Dyma rai o’r gwasanaethau a allai fod o fudd i’r sawl sydd ag amhariadau oherwydd salwch, anabledd neu oedran. 

 

Trafnidiaeth

 

Dewis Cymru Logo Welsh