Project Ymdeimlad o Chwarae

Gweithio gyda’n gilydd i fodloni anghenion unigol y plentyn a’i deulu.

Sefydlwyd a dyluniwyd y Project Ymdeimlad o Chwarae gan weithwyr proffesiynol ym Mro Morgannwg ar gyfer plant cyn ysgol ag anghenion arbennig neu ychwanegol.

 

Llyfryn y Project Ymdeimlad o Chwarae

 

Mae Ymdeimlad o Chwarae yn broject o sesiynau chwarae sy’n cael eu cynnig yn eich cartref gan weithiwr chwarae sydd wedi’i hyfforddi i lefel uchel. Bydd y sesiynau, sy’n rhedeg am gyfnod o 6 wythnos, yn rhoi’r cyfle i chi:

  • Dreulio awr gyda’ch plentyn lle gallwch brofi syniadau newydd a chwarae gyda’ch gilydd
  • Ehangu ac adeiladu perthynas gadarnhaol â’ch plentyn drwy chwarae
  • Cydnabod y camau gwahanol yn natblygiad eich plentyn
  • Cynnig syniadau a rhannu gwybodaeth am ddatblygiad a chwarae plant

 

Gwyliwch y fideo i ddysgu am y gwaith sydd wedi’i wneud gyda theuluoedd ar y project peilot Ymdeimlad o Chwarae, sut sefydlwyd y project a'r hyfforddiant sydd wedi’i roi i staff gofal plant.

 

I ddysgu mwy am y project a sut gallwch chi fanteisio arno, cysylltwch â:

 

 

 

Logo-Sense-of-Play
Logo-Families-First
Logo-CYPP