Cost of Living Support Icon

Gwasanaethau Seibiant Byr

Cymorth i Blant a Phobl Ifanc Anabl a’u Teuluoedd

 

Mae Rheoliadau Seibiannau i Ofalwyr Plant Anabl (Cymru) 2012 yn gofyn i bob Awdurdod Lleol lunio datganiad gwasanaethau seibiant byr. Mae datganiad Bro Morgannwg yn rhoi gwybodaeth i rieni a gofalwyr am seibiannau byr i blant a phobl ifanc anabl yn y Fro, ynghyd â gwybodaeth am:

 

  • Bwy all fanteisio ar seibiannau byr
  • Sut mae seibiannau byr yn bodloni anghenion plant a phobl ifanc anabl a’u teuluoedd
  • Yr amrywiaeth o seibiannau byr sydd ar gael ar hyn o bryd

 

Tîm Iechyd ac Anableddau Plant y Fro

Swyddfa’r Dociau

Heol Subway

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4RT

 

  • 01446 725202