Cost of Living Support Icon

Dewisiadau Ôl-16

Os ydych rhwng 16 a 24 oed ac yn byw ym Mro Morgannwg, edrychwch ar yr opsiynau sydd ar gael i chi!

 

Ddim yn siŵr beth i'w wneud ar ôl gadael yr ysgol? Beth sydd ar gael ym Mro Morgannwg?

 

Darganfyddwch pwy sy'n cynnig cyfleoedd addysg, cyflogaeth a hyfforddiant ym Mro Morgannwg, a hefyd dolenni i gyfleoedd yn ardaloedd awdurdodau lleol cyfagos Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Chaerdydd.