Cost of Living Support Icon

Dod yn Gynghorydd 

Ydych chi wedi ystyried sefyll i’ch ethol ar Gyngor Bro Morgannwg?

 Become a Cllr in Welsh (002)

 

Ydych chi eisiau helpu i gyflawni pethau yn eich cymdogaeth? Ydych chi eisoes yn weithredol yn eich cymuned? Fel cynghorydd, gallwch wneud gwahaniaeth.

 

Os ydych chi’n ystyried sefyll, cymerwch olwg ar y wybodaeth yn y tudalennau canlynol, neu cysylltwch â’ch swyddog cyswllt lleol (isod) am ragor o wybodaeth. 

 

Sylwch y bydd yr Etholiadau Llywodraeth Leol nesaf yn cael eu cynnal ym mis Mai 2027.

 

Gwybodaeth i'm helpu i benderfynu:

 

Gwybodaeth Gysylltiedig 

 

Manylion Cyswllt

Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd,

Cyfarwyddiaeth Adnoddau,

Cyngor Bro Morgannwg,

Swyddfeydd Dinesig,

Heol Holltwn,

Y Barri.

CF63 4RU

 

  • 01446 709413