Cost of Living Support Icon

Cofnodion - Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi

 

Gallwch ofyn yr agendau a'r dogfennau mewn fformatau eraill.  Er enghraifft: Mewn ffont mwy

 

Dim ond yn Saesneg y mae cofnodion cyn Gorffennaf 2021 as gael (Gweld Cofnodion Saesneg)

 

2024

2023

2022

2021