Tywydd Gwael

Gwybodaeth am wasanaethau Cyngor Bro Morgannwg pe bai eira, llifogydd neu dywydd garw

 Flood-road-sign

DIWEDDARIADAU:

Dydd Sadwrn 26 Rhagfyr 2020

 

 • 18:00
Mae cyflenwad cyfyngedig o fagiau tywod bellach ar gael i breswylwyr sydd mewn perygl o lifogydd. Mae bagiau tywod ar gael i'w casglu yn unig o Depo Court Road yn y Barri. Mae cyfyngiad o 10 bag i bob cartref.

 

 

Dydd Iau 24 Rhagfyr 2020

 • 19:00
Nid oes mwy o fagiau tywod ar gael i'w casglu. Dosbarthwyd mwy na 1300 yn ystod y 24 awr ddiwethaf ac mae pentwr stoc y Cyngor bellach wedi ymlâdd. Bydd stociau'n cael eu hail-lenwi yr wythnos nesaf.

 

 

 • 13:00

 

Dylai preswylwyr neu fusnesau y mae llifogydd wedi effeithio ar eu heiddo, yn y lle cyntaf, ddarllen y canllawiau isod gan Adnoddau Naturiol Cymru.
 

 

Ar hyn o bryd rydym yn asesu manylion y strydoedd yr effeithir arnynt waethaf gyda Gwasanaethau Tân ac Achub De Cymru. Byddwn yn trefnu bod naill ai sgipiau neu gerbydau casglu sbwriel yn cael eu lleoli ar y strydoedd hyn o ddydd Mercher 30ain Rhagfyr 2020 fel y gall preswylwyr gael gwared ar unrhyw ddodrefn a gorchuddion llawr sydd wedi'u difrodi gan ddŵr yn rhad ac am ddim. Gofynnwch am gyngor gan eich yswiriwr cyn cael gwared ar unrhyw eitemau sydd wedi'u difrodi gan lifogydd.
 
Os oes angen llety brys, cysylltwch â 01446 700111 a gofynnwch am Swyddog Datrysiadau Tai heddiw. O yfory, cysylltwch â 01446 721534.

 

Dydd Mercher 23 Rhagfyr 2020

 

 • 10:58pm
Road closure: Port Road (A4050) near Culverhouse Cross. For the latest road closure information, please visit the Traffic Wales website.
 • 9:02pm
Lavernock Road - Ar agor
 • 8:07pm
Lavernock Road - Ar gau
 • 7:36pm

There is widespread flooding across the Vale of Glamorgan. Please avoid travelling unless absolutely essential, if you do need to travel, please leave extra time for your journey. 


 • 7:34pm 

Argae Lane a St Andrews Road  - Ar Gau


 • 7:15pm

Due to flooding, there is a high volume of traffic around Culverhouse Cross and Port Road East. Please avoid this area if possible. 


 • 4:15pm

Problemau gyda dŵr arwynebol ledled y sir gyda nifer o rybuddion llifogydd afonydd. 

 

Cynghorir cerddwyr a modurwyr i fod yn ofalus iawn os oes angen iddynt wneud unrhyw deithiau hanfodol yn ystod yr amser hwn.

Cymerwch ofal a gyrrwch yn ofalus ar y ffyrdd.  

 

Bagiau Tywod 

Mae nifer gyfyngedig o fagiau tywod ar gael i drigolion y Fro eu casglu o Ddepo Court Road yn y Barri.

 

Sicrhewch eich bod yn dod â ffurf o adnabyddiaeth.

 

Bagiau tywod

Trafnidiaeth Cyhoeddus 

Mae gwybodaeth am amhariadau ar drafnidiaeth gyhoeddus ar gael trwy wefan Traveline Cymru a Trydar:

 

 

Traveline Cymru

Canolfan Gysylltu (C1V)

Os oes argyfwng gallwch ein ffonio ar y rhif hwn 24 awr y dydd 365 dydd y flwyddyn.

 • 01446 700111

 

 

Traffig a Ffyrdd

Am diweddariadau ffyrdd a'r traffig, ewch i wefan Traffig Cymru neu dilynwch nhw ar Trydar:

 

Traffig Cymru 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru: Rhybuddion llifogydd

Met Office