Y Bont-faen

Mae’r Bont-faen yn un o lefydd mwyaf ffasiynol de Cymru, yn llawn siopau soffistigedig ac mae ganddi hefyd ŵyl fwyd fendigedig.

  View of shops on Cowbridge High Street

Marchnad Ffermwyr

Mae’r Farchnad Ffermwyr, sy’n boblogaidd ymysg y bobl leol, yn cynnwys grŵp o gynhyrchwyr llwyddiannus sy’n cynnal marchnadoedd misol yn y Bont-faen ac ym Mhenarth.

 

Siambr Fasnach

Mae’n costio £15 y mis i ddod yn aelod o Siambr Fasnach y Bont-faen.

 

 

 

 

Am fwy o wybodaeth am y Bont-faen, gan gynnwys digwyddiadau, ble i aros a sut i gyrraedd, ewch i wefan Ymweld â'r Fro.

 

<< Back to Town Centre Page