Canol Tref Penarth

Nid nepell o Fae Caerdydd, mae Penarth yn dref glan môr ddymunol a llawn cymeriad.

 Penarth town centre


Marchnad Ffermwyr

Mae’r Farchnad Ffermwyr sy’n boblogaidd ymysg y bobl leol yn cynnwys grŵp o gynhyrchwyr llwyddiannus sy’n cynnal marchnadoedd misol yn y Bont-faen ac ym Mhenarth.

 

 

 

 

Am fwy o wybodaeth am Benarth, gan gynnwys digwyddiadau, ble i aros a sut mae cyrraedd yno, ewch i wefan Ymweld â'r Fro.

<< Back to Town Centre Page